Sám se sebou, č. 2

Otázka: Co se děje s člověkem, když se izoluje a zůstane sám se svými myšlenkami?

Odpověď: Závisí to na člověku, na tom, s jakým cílem vyhledává ústraní. Pokud usiluje o zvláštní duchovní cíl, nebude velký rozdíl, izoluje-li se uprostřed Manhattanu nebo ve skutečné poušti.

Otázka: Pokud člověk odejde do pouště, aby vyčistil své myšlenky, poslouchal svůj vnitřní hlas, má možnost pochopit, kdo je?

Odpověď: Jestliže odejde do pouště skupina lidí, aby tam, daleko od zbytku světa, dosáhla vnitřního společného duchovního cíle, pak má zajisté takové ústraní smysl. A bezpochyby je pro to poušť vhodnější místo než les, protože je tichá, prázdná.
Pustina neponechává člověka na pochybách, že na životě v ní není nic dobrého – přesně stejně jako nevzejde nic dobrého z běžného lidského života. A proto se v poušti cítíme v harmonii s přírodou.

Miluji poušť, protože tam nemáš nic kromě země a nebes, zejména v noci. To v člověku vyvolává zvláštní náladu, dojem, pocit, a to zejména tehdy, pokud se tam ocitne více lidí, kteří hledají smysl života. Tehdy s nimi poušť a nebesa začínají hovořit, ukazujíce: „Zde je všechno, co existuje, a vy jste tady v tomto prázdném vakuu sami. Tak hledejte skrytý zdroj života!“

Otázka: Hovoříte o skupině kabalistů, kteří společně odejdou do pouště kvůli specifickému cíli. A jestliže vyhledá samotu v poušti obyčejný člověk, má tam šanci odhalit svoji vnitřní podstatu?

Odpověď: Sám to nemůže dokázat. Myslím, že i Tóra, hovoří-li o Abrahámu, Izáku, Jákobu, či Mojžíši, tím také míní celé skupiny. Protože jeden člověk nemůže být duchovní – on neexistuje vzhledem k duchovnímu jako samostatný prvek, ale pouze ve spojení s druhými lidmi, nejlépe nejméně s deseti.

Otázka: Cožpak to není mezi sebou navzájem v rozporu: „samota ve skupině“? Buď samota, nebo skupina – jedno nebo druhé?

Odpověď: Samota je možná pouze ve skupině! Vždyť samota jednotlivce je jen živočišná akce, samota fyzického těla. Ale samota ve skupině je duchovní samota. Budeme-li mezi sebou navzájem ve spojení, začneme odhalovat, do jaké míry nám chybí smysl života a síla, která tento život podporuje.

Pokračování následuje…

Z 925. rozhovoru o novém životě, 28. 11. 2017
Originální článek zde.
[# 217820]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: