Sám se sebou, č. 1

Otázka: Je známo, že se lidé, kteří si přáli duchovní vývoj, snažili odejít do ústraní, vzdálit ze známého prostředí, aby zůstali o samotě se svými myšlenkami a hledáním.

Historie předkládá dlouhý seznam příkladů samoty při hledání smyslu života a pravdy: Ba’al Šem Tov, prorok Elijáš, rabi Šimon bar Jochaj, Buddha, atd. Proč je samota spojena s duchovním vývojem?

Odpověď: Duchovní vývoj je vnitřní proces v člověku, který je ponořen sám do sebe. A potřebuje samotu proto, aby ho ostatní nerušili, a on se mohl do sebe zahloubat, začít pociťovat sám sebe, hovořit sám se sebou.

Z toho důvodu je samota přijímána v mnoha metodikách. Dokonce i mezi vědci a spisovateli je obvyklé, že si berou tvůrčí dovolenou a odcházejí do ústraní s cílem napsat nové knihy.

Je zřejmé, že pokud se člověk chce na něco zkoncentrovat, musí být o samotě sám se sebou, a nikoliv pod vlivem světa, který by ho rozptyloval nejrůznějšími bezcennými cíli. Proto je samota tak užitečná a doprovází člověka ve všech jeho důležitých životních činnostech, zvláště pokud si přeje něco vytvořit, postavit, či odhalit. Týká se to nejen duchovní, ale i materiální práce.

Avšak duchovní vývoj samozřejmě vyžaduje větší vnitřní izolaci a koncentraci vnitřních sil. Člověk musí pocítit sám sebe, prověřovat a zkoumat: kdo jsem, proč jsem byl stvořen, za jakým účelem, jak se vyrovnávám se životem, kdo mě řídí, jsem svobodný, nebo nejsem, jak se mohu stát nezávislým?

Jedná se o věčné otázky, které vznikly dlouho před naší generací. Lidé si tyto otázky pokládají tisíce let a hledají na ně odpověď. Kromě vědy kabaly existuje mnoho metodik, z nichž každá se pokouší na některé z těchto otázek odpovědět. Ale výsledky zatím nejsou viditelné: ani jedna z těchto metodik zatím lidstvu nemůže nabídnout řešení – odpověď na otázku o smyslu života a jeho cíli.

Otázka: Co je míněno duchovním vývojem, který lidé hledají?

Odpověď: Člověk chce vědět, proč žije, kdo ho ovládá, je-li možné změnit svůj osud, má-li svobodu volby. Chce vědět, co vzejde ze všeho toho těžkého života v tomto světě, o kterém je řečeno: „Nenarodil ses ze své vůle, nežiješ ze své vůle a nezemřeš ze své vůle“.

Proč nám vůbec takové otázky byly dány, vždyť zvíře se neptá, proč žiji? Těmito otázkami se trápí pouze člověk. Ukazuje se, že jsme nejnešťastnější a nejnicotnější ze všech bytostí, neboť žijeme, vědouce, že to nemá žádný smysl a stejně žijeme i nadále. Naše postavení je mnohem horší, než jaké má jakékoliv zvíře.

Pokračování následuje…

Z 925. rozhovoru o novém životě, 28. 11. 2017
Originální článek zde.
[# 217682]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: