Jak najít smysl života po čtyřicítce

Otázka: Bylo mi 40 let. Celý život jsem se točil jako myška v kolečku a nevím, co jsem tím docílil. Jak najít smysl života po čtyřicítce?

Odpověď: Smysl života lze pochopit pouze tehdy, když se spojíš se svým Zdrojem. V tom je smysl tvého života. Od tohoto Zdroje vycházejí všechny ovládající systémy, všechny signály a vše, co tě řídí. Když ho pochopíš, pak poznáš, proč jsi zde, jak jsi řízen a k čemu tě vede – vše budeš znát. A do té doby nebudeš vědět nic.

Jsi jako malé pokusné zvířátko, které neví, co se s ním v příštím okamžiku stane, nezná smysl své existence a jednoduše se snaží, aby se v každém okamžiku cítilo co nejlépe a nic víc.

Otázka: To znamená, že v rovině tohoto světa nelze nalézt smysl života?

Odpověď: Existuje smysl života a tím je zajištění komfortního způsobu života.

Otázka: Když člověk žije komfortně a neuspokojuje ho to, nepokládá to za život, pak potřebuje vzestup nad tento život?

Odpověď: Ano. Tehdy potřebuje najít smysl života.

Z televizního programu: „Zprávy s Michalem Laitmanem“, 29. 5. 2018
Originální článek zde.
[# 229625]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: