O reinkarnaci duše

Otázka: Existuje reinkarnace z pohledu kabaly? A pokud ano, z jakého důvodu?

Odpověď: Z pohledu kabaly existuje reinkarnace, která se nazývá „gilgulim“, tedy „koloběh“. Není to koloběh našeho života, není to návrat zpět do tohoto světa – smrt a opětovné narození. Je to cyklus v duchovním prostoru, pokud se nám to podaří.

Náš svět nemá žádný koloběh. Člověk, který žije obyčejný život, prostě umírá, je to živočišný život a tím to končí. Z tohoto pohledu neznamená člověk nic. Existuje potenciální zárodek duše, který se nerealizoval, ale nemá s hmotným tělem nic společného.

Poznámka: Říkal jste, že reinkarnace je cyklus duší…

Odpověď: Musíte získat duši a tehdy se můžete zúčastnit jejího cyklu. Ale to nezávisí na životě hmotného těla.

Poznámka: Takže se to může stát za okamžik, pak zase za nějakou chvíli….

Odpověď: Ne, děje se to na jiné časové ose.

Otázka: Co je tedy reinkarnace? Je to vznik jiné touhy?

Odpověď: Ano. Touha se neustále mění. Můj učitel napsal několik skvělých článků k tomuto tématu. Můžete si je přečíst.

Mění se záměr k touze. Čím větší je záměr, čím vyšší je záměr, čím více je směřováno k odevzdání, tím se člověk považuje za vyššího. Proto změna záměrů z malých na velké přivádí k takovýmto cyklům.

Originální článek zde.
[#230998]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: