Možnost si vybrat osud, č. 2

Otázka: Je celý můj život a všechny jeho události naprogramovány předem? Odkud pochází tento program?
Odpověď: Celá naše realita je program, v němž existujeme a uvnitř kterého se rozvíjíme. A my sami – jsme prvky tohoto programu. Pracuje s námi a posouvá nás vpřed.
Program – jsou síly, které na nás působí prostřednictvím různých situací: byl jsi dítě, studoval jsi, pak jsi vstoupil do armády, poté ses oženil, zplodil jsi děti atd. Cožpak jsi si vybíral, co se s tebou stane?

Nic jsme si nevybrali, ačkoliv podléháme iluzi, že je všechno v našich rukou a že jsme se sami rozhodli, kde studovat, s kým se oženit atd.

Ale to všechno není pravda – život s člověkem probíhá, aniž by se ho ptal. Když se nyní v sedmdesáti letech ohlížím na svůj život, je mi jasné, že jsem si nevybral nic. Byl jsem zatlačen do nejrůznějších situací, donucen reagovat na události, procházet různými stavy.

Pokud jde o budoucnost, stále mohu podléhat iluzi, že mohu jednat podle své volby. Ale pokud jde o minulost, je jasné, že se žádná volba neuskutečnila. Někoho může hryzat, že se zachoval tak, nebo jinak. Ale většina již zkušených lidí přece jen chápe, že se stalo to, co se mělo stát a nic nelze změnit – je to osud.

Otázka: A kde je zaznamenán můj osud a všechno, co se mi stane?
Odpověď: Je to napsáno ve všeobecném programu, který se nachází v silovém poli přírody, a uvnitř kterého existujeme.

Otázka: Kdy se tento program zaznamenává: před narozením člověka, nebo v době narození, nebo během života?
Odpověď: Program je již celý napsán od začátku Stvoření až do jeho konce. Zajisté existuje ještě před narozením člověka program celé jeho životní cesty. Tento scénář se nachází v poli síly, která se nazývá Šchina – společná touha, která je materiálem celého stvoření. V tomto poli existuje síla, která posouvá touhu po potěšení k jejímu konečnému stavu a cíli.

Formule této síly, která působí na touhu, se nazývá Myšlenka Stvoření. Myšlenka Stvoření je ten program, ta síla, ten vzorec, který posouvá touhu z její původní formy až ke konečné. Pro 99,99% lidí byl tento program napsán předem a pro 0,01% – napsán není…

Pokračování následuje…
Z 886. rozhovoru o novém životě, 25. 7. 2017
[# 211601]
Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: