Výchova člověka budoucnosti, č. 1

Otázka: Jak se současné děti liší od předchozích generací?

Odpověď: Současné děti se odlišují tím, že jsou více připraveny si uvědomovat zlo. Pokud jim řekneme o cílech a snech, které jsme měli v jejich věku před dvaceti či více lety, prostě se nám vysmějí. Podle jejich názoru tak naivní sny musely vymizet před miliardou let spolu s dinosaury.

Současná generace má naprosto jiné vnímání života i všechny cíle – jsou od našich velmi odlišné.

Otázka: Všimla jsem si, že jsou moje děti velmi rozvinuté a přesně vědí, co chtějí. Od útlého dětství se v nich projevuje velmi silná egoistická touha.

Odpověď: Nejsou tak zmatení, jako jsme byli my. Jestliže nás vychovali pomocí hesel a prostřednictvím spousty konvencí: jak se chovat a jak jednat, a jak se to nesmí – pak naše děti všechny tyto komplexy nemají. Mají méně vnitřních omezení.

A přesto budou muset přijmout novou cestu, aby zvítězily nad svým zlým počátkem, svým egoismem. Jinak prostě nemohou přežít, protože svět je i nyní pod hrozbou jaderné války a zničení a časem se to jen zhorší. Musíme jim proto jak citově, tak i vědeckou formou předat, že všichni nutně musíme přejít do nové fáze vývoje, která je vyšší než náš egoismus.

Více už svůj egoismus používat nemůžeme, protože nás již ve všech oblastech života zavedl do slepé uličky. Pokud budeme takto pokračovat, budeme stále víc a více vězet v problémech. Takto můžeme zničit všechno, co jsme vytvořili, a začít znovu jako před milionem let.

Otázka: Jak mohou rodiče přivést své děti k životu nad egoismem, pokud jsou oni i děti egoisté?

Odpověď: Jedná se o velmi správný závěr: nejprve je nutné vychovat rodiče. Pokud rodiče nedostali správnou výchovu, nemají šanci správně vychovávat děti.

Proto musíme nejprve vychovat rodiče, kteří se budou o děti opravdu starat. A rodiče jsou ve prospěch dětí připraveni na všechno, takže doufáme, že sami budou moci projít etapu nového vzdělávání a povedou po ní své děti.

Pokračování následuje…
Z 933. rozhovoru o novém životě, 14. 12. 2017
Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: