Máme ochranu Shora? Část 3.

Kabalista Michael Laitman: Člověk je v tomto světě pod stálým vlivem dvou protichůdných sil, které ho pohánějí a rozvíjejí podobně jako plod v děloze matky. V životě neexistuje žádná náhoda.

Každá událost je v přírodě promyšlená a naprogramovaná, dokonce i to, když dítě rozbije talíř. Vše, od počátku až do konce, probíhá v souladu s programem Stvoření.

Čím více studujeme přírodu, tím více nabýváme přesvědčení, že příroda je uzavřený, integrální systém, ve kterém působí přísné zákony, a kde není žádná nahodilost. Ale člověk vnímá vše, co se děje, v souladu s úrovní svého rozvoje: nakolik je solidární se systémem řízení přírody, nebo není.

Obyčejný člověk neví nic o vyšším systému řízení, ale prostě instinktivně, nevědomě prožívá život. Stoprocentně plní všechny pokyny systému a nemá žádnou svobodu volby, ani jeden svobodný čin, myšlenku, nebo přání.

A proto je nemožné ho odsoudit a říci, že si zaslouží odměnu nebo trest, protože roste jako strom v poli v souladu se svou přirozeností a životním prostředím.

Otázka: Kam příroda člověka vede?

Odpověď: Příroda chce, aby se člověk seznámil s jejím systémem, zapojil se do ní a vědomě spolupůsobil s celou přírodou. Příroda se nazývá „Stvořitel“, vyšší síla, která nás má pod úplnou a neustálou kontrolou.

Otázka: Řídí systém přírody osobně každého člověka, nebo všechny lidi dohromady, společně?

Odpověď: Jedná se o společné i osobní řízení, neboť je vše součástí jednoho integrovaného systému.

Příroda – je obrovský systém, který se vyvíjí k takovému stavu, kdy se všechny její prvky: neživé, rostlinné, živočišné a lidé navzájem řádně, vědomě a s porozuměním spojí a uvnitř tohoto spojení odhalí vyšší sílu tohoto systému, jeho „mozek“, který v něm působil od samého začátku, ale byl skrytý.

Když člověk odhaluje tuto sílu přírody, identifikuje se s ní a lpí na ní. V tom spočívá konečný cíl evoluce přírody a všech jejích částí. Přimknout se k přírodě znamená převzít nad ní řízení, tj. nad všemi nápravami, nad všemi jejími funkcemi. Člověk začíná působit namísto Stvořitele.

Všechno zůstává tak, jak to bylo. Ale dříve vyšší síla (Stvořitel) ovládala všechno stvořené: neživou, rostlinnou, živočišnou přírodu i lidi, kteří si toho nebyli vědomi a instinktivně plnili její příkazy. A nyní si člověk uvědomí, jaký vliv na něho působí Shora, a sám začne jednat jako vyšší síla, to znamená, že se s ní spojuje.

Z 818. besedy o novém životě, 26. 1. 2017
Originální článek zde.
[# 204652]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: