Věk dosažení Stvořitele

Otázka: Četl jsem, že podle studií provedených v některých částech mozku, lze dosáhnout maximálního výkonu mozku pouze na 50%, a schopnost posoudit emocionální stav, což je ukazatel inteligence a moudrosti, přichází v období od 40 – 50 let. Současně není určen věk, ve kterém lidé dosahují konečného vrcholu duševní činnosti. Mozek je struktura, která se neustále mění. Jeden aspekt se v něm může rozvíjet a druhý se naopak zhoršuje. Jak vyšlo najevo, rychlost zpracování dat (příchozí informace) dosahuje svého vrcholu již ve 20 letech, krátkodobá paměť se zvyšuje o 25% a ve věku 35 let opět klesá. Není v tom odpověď, abychom se vědou kabaly zabývali po uplynutí 40 let?

Odpověď: Náprava naší egoistické povahy na altruistickou (vlastnost bezpodmínečného odevzdání) nepochází z pochopení zkoumaného materiálu, ale pouze od správného využívání, neboť následkem učení se záměrem napravit se, vyvoláme speciální sílu nápravy (obklopující světlo, světlo, které se vrací ke zdroji – ke Stvořiteli). To způsobí nápravu vlastní povahy k podobenství se Stvořitelem, která se nazývá duchovní prací neboli modlitbou – prosbou o nápravu. Rozum a moudrost přichází jako následek nápravy světlem.

Proto je možné praktikovat kabalu v jakémkoliv věku, jak říká Tóra, i malé děti budou vychovávány v duchu odevzdání a pochopí Stvořitele již v raném dětství.

[#156920] Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: