Etapy probuzení bodu v srdci, č. 8 – „Bod v srdci“ a egoismus

Otázka: Jak udržet pohromadě probouzející se bod v srdci a egoismus, aby se všechno nerozrušilo jako v atomovém reaktoru?

Odpověď: „Pohromadě“ je slovo neslučitelné s těmito pojmy, protože bod v srdci je naprostým opakem egoismu. Mezi nimi nemůže dojít k žádnému kontaktu, pouze vně bodu a vně egoismu.

V zásadě mají bod v srdci všichni lidé, ale my hovoříme o těch, jimž se projevuje. Každý obyvatel planety z jakéhokoli koutu světa má také bod v srdci. Otázkou je, jak hluboko se skrývá v jeho egoismu. Vždyť shromažďujeme lidi, v nichž se bod v srdci probouzí a potřebuje realizaci, z celého světa.

A zde vzniká problém – opozice tohoto bodu a egoismu. Nemohou být pohromadě, protože při jejich sloučení vznikne nekontrolovaná „atomová reakce“. Dvě protichůdné vlastnosti, mezi nimiž není žádné spojení, se navzájem zničí.

Jak je tedy možné propojit egoismus a bod v srdci?

Egoismus je přírodní materiál. Nezmizí nikam, nezmenší se, ale naopak, neustále se rozvíjí stále víc a více.

Dokonce, i když se nám zdá, že se člověk stává méně egoistický, není to proto, že se egoismus zmenšil, ale proto, že člověk ztratil sílu jej používat jako stařec, který sedí a nic nechce. Není to proto, že jeho egoismus umírá, umírá možnost ho využívat, realizovat jej.

Proto proti egoismu nikdy nebojujeme. Naopak s ním zacházíme s respektem. A toto musí být velmi dobře pochopeno. Vždyť většina ze všech možných metodik, a to zejména východních, vyzývají: méně si přej, méně dýchej, méně jez, omez se ve všem.

V náboženstvích se můžeme setkat s principy zákazů bez výjimky vždy: když vše odstraníš, omezíš se na minimum, staneš se Božím duchem.

Kabala však říká něco jiného: bezpodmínečně rozvíjej svůj egoismus. Ze všech metodik, které na Zemi existují, hájí pokrok pouze kabala.

Ale pozemský pokrok narazí na vznik rozporu mezi ním a bodem v srdci. Bod v srdci – následující úroveň nad naším neživým, rostlinným a živočišným vývojem – se náhle probouzí uvnitř člověka. Vztahuje se k úrovni „člověk“ a ptá se: „K čemu ti je neživý, rostlinný a živočišný rozvoj? Předpokládejme, že budeš mít celý svět, ale co dál?“.

Právě otázka „k čemu?“ z nás vytlouká veškeré základy. „Já nechci žít, dej mi více narkotik, abych si je vzal a zapomněl. Potřebuji někam uniknout z této beznaděje!“

Otázka „k čemu?“ ničí člověka! Říká, že před tebou není nic a ty sám jsi nula, nic není ani teď, ani v příštím okamžiku.

A pokud je to tak, egoismus protestuje: „Musím to ukončit, protože mne každá minuta existence stojí obrovské množství energie. Obzvlášť, když před sebou vidím beznaděj a prázdnotu, v nichž každopádně musím žít. Pro svoji existenci nemám žádné ospravedlnění.“

A proto vidíme, jak mnoho je ve světě depresí, sebevražd, jak mnoho lidí užívá drogy, jak mnoho je válek a střetů mezi státy. A to vše se děje podvědomě, zejména sebevražda, protože člověk ve svém životě nevidí dobrý cíl.

Pokračování následuje…
Z televizního programu „Poslední pokolení“, 14. srpna 2017
Originální článek zde
217783.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Následující příspěvek: