Jak se stát zdravějším

Otázka: Mohou choroby naznačovat nesprávné kroky v duchovním snažení?

Odpověď: Všechny choroby to naznačují. Musíme pochopit, že nad naším tělesným (materiálním) systémem je duchovní systém, ze kterého všechno pochází.

Proto neexistuje ani jediná tělesná nemoc, která by nebyla důsledkem duchovního nesouladu. A pokud jde o léčbu, můžeme léčit své tělo jak chceme, ale dokud nevyléčíme své duše, naše těla se problémů nezbaví. Existují nemoci, které na zvířecí úrovni nemohou být vyléčeny vůbec.

Pokud společně začneme vytvářet jeden vzájemně podpůrný systém, pak se skutečně můžeme stát zdravějšími. Dokonce i odborníci na vzdělání říkají, že pokud vychováváme děti v dobrém kolektivu, stanou se zdravějšími. To je zřejmé každému.

Originální článek zde. [219122] From the Kabbalah Lesson in Russian 8/20/17

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: