Historie Purimu pro současnost

Naším světem je království Achašveróša se svými 127 zeměmi. Je načase dosáhnout nápravy a Purim nás k ní přivede – do konečného napraveného stavu.

Aby bylo možné dosáhnout nápravy, je třeba nejprve zjistit, v čem spočívá naše nenapravenost. Lidé nechtějí slyšet o tom, že je třeba se sjednotit a že slovo „Žid“ (egudi) je odvozeno právě ze slova „spojení“ (ichud). Potřeba nedosahuje dále než k přestrojení se během Purimu za Mordechaje a Ester, a takto si trochu pohrát. Nikdo se však nechce hlouběji zahledět do Megilat Ester a zjistit vnitřní význam Purimu.

A král Achašveróš chce, aby národ Izraele a celý svět dosáhl nápravy, to znamená, aby jeho království odpovídalo jemu. Proto probouzí zlou sílu, Hamana. Pouze s pomocí Hamana je možné probudit sílu dobra, Mordechaje.

Vždyť je dobrá síla skrytá a jakoby slabá. Mordechaj je spravedlivý, který se není schopen projevit. Pozvedává se jen tehdy, když se probudí síla Hamana, který chce zničit Židy, protože jsou jediní, kteří mají metodiku sjednocení. Ale Haman je proti sjednocení, neboť je pro něho prospěšná pouze nenávist mezi lidmi.

Haman žije zásluhou této nenávisti, a proto se snaží Židy zničit. Král organizuje všechny tyto intriky a celé město je ve zmatku, nechápe, na čí straně je pravda. Proč král povyšuje Hamana? Ukazuje se, že podporuje egoismus, zlé síly?

A to je přesně to, co vidíme ve světě – cožpak vypadá tak, že byl stvořen a je řízen dobrým a milosrdným Stvořitelem? Vypadá naopak tak, že je Stvořitel zlý a nepočítá s nikým. Zdá se, že vystupuje proti Židům a že brání zločince.

V příběhu o Purimu král projevuje přízeň Hamanovi a dává mu plnou moc. A teprve tehdy se odhaluje, že to udělal, aby probudil Židy. Vždyť bez toho by se národ Izraele neprobudil. Král Achašveróš symbolizuje vyšší sílu a podívejte se, jakou hru vyvolal.

A Mordechaj symbolizuje sílu nápravy. Je však slabá a může se probudit jen tehdy, když ji národ Izraele poslouchá. Ale národ Izraele poslouchat nechce.
Každý chce skrýt, že je Žid a neprojevuje zájem o toto poznání, protože to mu přináší jen utrpení.

Židé jsou všude vepředu – v kultuře, ve vzdělání, literatuře, hudbě. Slouží cizím kulturám, ve kterých se ocitli. Proto není žádné jiné východisko, nežli probuzení prostřednictvím zlé síly. Probuzení k čemu? – Ke sjednocení!
Cílem existence světa je dosáhnout spojení tak, aby vlk žil klidně vedle jehněte a všechny části stvoření se mezi sebou spojily v dokonalé harmonii. Toto je program Achašveróše, krále světa.

Z 702. rozhovoru o novém životě, 3.10.2016 Originální článek zde.

One Comment

  1. Skvělé!!

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed