Projev neúmyslné touhy

Tóra, Deuteronomium 19:06
Jinak by ho jako vraha pronásledoval v rozhořčení svého srdce krevní mstitel, a kdyby cesta byla příliš daleká, dostihl by ho a zabil by ho. On však není hoden smrti, protože zabitého neměl nikdy předtím v nenávisti.Města útočiště by měla být na dosah dobrými cestami a dobrým pochopením kam utéct. Člověku musí být takové místo přiděleno.

Tóra nemluví o lidech, ale o vnitřním světě člověka, když cítí, že má nezkreslené neúmyslné touhy, které ho táhnou dolů do egoismu, a on s nimi nemůže nic dělat, protože je neovládá on,ale Stvořitel.

Přesně tak v něm Stvořitel projevuje tyto touhy. I když jsou ve své podstatě dobré a normální, najednou se stanou smrtící, zabíjí duši člověka, nedovolí mu, aby se spojil s ostatními, neumožňují mu přiblížit se a odhalit Stvořitele ve svém nitru. Tímto způsobem mu Stvořitel odhaluje tyto touhy, nedobrovolné, neúmyslné vrahy jeho duše a on je potřebuje napravit.

Proto v městech útočištích napravuje touhy, které v něm byly odhaleny jako smrtící, zatímco před tím nedokázal určit jejich egoistické záměry. Bude jich zbaven za sedm let a poté je zakázáno ho pronásledovat, protože napravil svoje touhy.

Proto by měl zacházet se všemi svými myšlenkami a motivy velmi rozumně a uváženě s tím, že vše přichází pouze od Stvořitele. Je to On, kdo odhalil v člověku takovou hloubku egoismu, kterou by člověk sám nebyl schopen odhalit. Proto je posílá do „okupační“ zóny, kde je zkoumá a napravuje, a po určité době měřeného vlivu Vyššího světla na tato přání, sedmého roku, opustí izolační zónu.

V tomto systému existuje Světlo odevzdání a Světlo přijímání a tyto vzájemně interagují, hrají si s člověkem a napravují ho více a více, takže se stává podobným Stvořiteli. Obklopující světlo (Ohr Makif) klesá na všechny naše touhy a ony se začínají postupně měnit pod jeho
vlivem a to speciálně ve městech útočištích, protože koncentrace touhy napravit se je na těchto místech, tzn. v těchto touhách, které Stvořitel v člověku odhalil, velmi silná.

[201267] From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 9/7/16 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: