Může bolet duše?

Otázka: Mají kabalisté takový pojem, jako je „duchovní bolest“? Může bolet duše člověka, který žije vědomím, že není nikoho kromě Něho?

Odpověď: Pokud má člověk duši, může ho bolet. A duše – je již vlastnost odevzdání a lásky k bližním. Proto je z pohledu kabaly bolest duše to, že nemohu zrealizovat své upřímné, ušlechtilé pocity vůči druhým.

Může to být přirovnáno tomu, když rodiče chtějí udělat dítěti něco velmi dobrého a nemohou, protože klade odpor.

Otázka: Co má na mysli člověk, když říká, že ho bolí duše?
Odpověď: Běžný člověk nemá duši! Jednoduše má napjatý svůj nervový systém, takže se srdce stlačuje jako motor, který musí posouvat krev do celého těla. A lidé mají ve zvyku říkat, že je bolí duše.

Ale to není duše. Duše – je vlastnost odevzdávání a její bolest spočívá ve vlastní neschopnosti realizovat odevzdávání druhým.

[#218383]  Z lekcí v ruském jazyce, 20. 8. 2017 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: