Kabala o hygieně

Otázka: Mohlo by se stát, že při duchovním postupu člověka budou ustupovat některá onemocnění fyzického těla?

Odpověď: Přirozeně, jakmile člověk začíná duchovně stoupat, jeho tělo je zachováno ve stejné míře, protože se vyvíjí duše, a tělo jí musí pomáhat v rozvoji.

Otázka: Jaký má kabala postoj k hygieně těla?

Odpověď: Hygiena je popsána v mnoha traktátech Tóry a Talmudu již před 3000 lety. Praví se v nich: „Neexistuje žádná jiná čistota nežli voda“. Mýdlo však nebylo doporučeno používat tak často, jako se používá dnes.

Žijeme v úplně jiné době, kdy ke znečištění životního prostředí nedochází přirozenou cestou z neživé, rostlinné nebo živočišné přírody, jak tomu bylo kdysi. Proto bylo dříve doporučováno méně mýdla, v některých zvláštních případech také – písek, hlína, tuky nebo oleje.

Ale omývání ve vodě se zachovávalo vždy. V Tóře jsou k tomu jasné pokyny. Jednou týdně před sobotou se lidé obvykle vykoupali v bazénu.

Celá populace prošla velmi vážným fyziologickým očištěním – nejen vnějším, ale i vnitřním.

Náš organismus je vázán k vyšší úrovni a je důsledkem duchovních kořenů, proto to, co se říká o vyšších kořenech, platí také pro nižší, nemůže zde existovat jakýkoliv rozpor.

[# 218396] Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek: