Ve spojení se Stvořitelem

Otázka: Co je strach ze změn v životě?

Odpověď: Strach ze změn v životě je malé egoistické „zvíře“, které existuje a bojí se vylézt ze své nory. Všechno je tam pro něj dobré, přinejmenším je vše známé. Je už unavený ze špatných zpráv. To je strach ze změn.

Ale u kabalisty je tomu naopak – když zavřu oči a říkám, že všechno pochází od Stvořitele, nebojím se změn, ať už jsou jakékoliv. Jsem připoután ke Stvořiteli, od Něhož přichází všechno a všechny negativní změny jsou k mému prospěchu. Když se nad nimi pozvedávám, ještě silněji jsem s Ním spoután. Zároveň miluji a vážím si těch změn, které se se mnou odehrávají.

Otázka: Ukazuje se, že je dokonce chci?

Odpověď: Samozřejmě. Ale jak se já – egoista – mohu spojit se Stvořitelem jinak, nežli s pomocí negativních vlivů? Nikdy se k Němu nepřiblížím, pokud nebudu potřebovat utéci od něčeho negativního.

Otázka: To znamená, že kabalista vnímá všechny změny, překážky a problémy jako výzvu Stvořitele?

Odpověď: Ne. Když vím, že to pochází od Něho, nemám se čeho bát, ledaže, samozřejmě, páchám špatné činy. Stačí, abychom pochopili, jak a proč nám dovolují jednat jakoby takto.

Protože vše předem pochází od Stvořitele, v čem může spočívat problém, jestliže jsi s Ním neustále spojen? V tom tkví naše spása, naše blaho, náš dobrý život.

Když budeš ve spojení s Ním, budeš se cítit po celou dobu v jiném světě, v odlišném stavu – ve spojení s vyšší silou. A proto vše, co se stane před tvým zrakem, sluchem a pocity v tomto světě, začneš cítit jako něco druhotného, ​​jako ten obraz, nad nímž musíš být stále spojen s Ním.

Vždyť ve spojení s Ním zažíváš nejsilnější pocity. A obraz našeho světa se postupně stává mlhavým, neskutečným, dokud nezmizí úplně, a pak zůstane jen spojení člověka se Stvořitelem. Toto je již věčný stav.

Z lekce v ruském jazyce, 13. 8. 2012 [# 217797]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Následující příspěvek: