Cítí se kabalista svobodný?

Otázka: Cítí se Kabalista svobodný? Osvobozený od čeho a svobodný k čemu?

Odpověď: Kabalista je vnitřně rozpolcen do dvou částí. Vnímá onu část, ve které je co do formy rovnocenný Stvořiteli, což znamená, že cítí, že je nad fyzickým světem.

Přizpůsobuje sebe Stvořiteli, ztotožňuje se s Ním, a cítí se povznesen nade vše co existuje. Navíc podřízení se Stvořiteli se odehrává, když člověk anuluje svůj egoismus, je proto vnímáno jako svoboda. Není už nic nad Stvořitelem, a proto být otrokem Stvořitele není iluzí. Je to pocit svobody, protože Stvořitel je nejvyšší úroveň existence.

A pokud jde o onu druhou část Kabalisty, před tím, než dosáhne úplného přilnutí ke Stvořiteli ve všech svých egoistických touhách, napravených, aby miloval a dával, ta není pociťována jako svoboda. Právě naopak, cítí se dokonce ještě hůře než člověk v tomto světě, protože setrvává v iluzi, v pocitu, že na něj nic netlačí.

Nicméně Kabalista ví, že vězí v moci svého egoismu, a proto jeho pocit podřízenosti je velmi znepokojivý, tíží ho. Právě to ho však žene kupředu.

[214975] From the Kabbalah Lesson in Russian 7/2/17 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: