Nemíchejte různé metody

Otázka: To, co mě přivedlo do Vzdělávacího centra Bnei Baruch Kabbalah, bylo studium numerologie, tarotu, gematrie (písmen a slov), o nichž jsem se domníval, že jsou odvozeny z moudrosti kabaly.

Jak se však ukázalo, to vše není považováno za součást moudrosti kabaly. Měl bych rozvíjet své předchozí zájmy, nebo je lepší je zcela opustit a plně se zaměřit na práci ve skupině a na studium?

Odpověď: Nemohu vám říct, co dělat. Člověk si vybírá sám čemu se bude věnovat. Podle moudrosti kabaly: „V duchovnu není žádného násilí“ a to je důvod, proč se nesnažíme přesvědčovat nikoho, aby se k nám připojil, ale jednoduše nabídnout metodu a vysvětlovat ji. Ti, kteří se k nám připojí, studují podle této metody a mohou se věnovat jiným metodám na jiných místech.

Osobně však důrazně varuji před mícháním různých metod, nezaměňovat je a nesnažit se doplňovat jednu druhou. Pokud to děláte, tak se v tom ztratíte a nakonec se budete cítit zcela zmateni fyzicky, morálně a duchovně. Proto se soustřeďte na jednu věc a věnujte se pouze jí.

Jestliže metoda, kterou jste si vybrali, vás neuspokojuje, můžete ji opustit a jít, kamkoli si přejete, měli byste ovšem studovat a věnovat se pouze jedné věci. Nic dobrého nevzejde z míchání různých metod, protože tím, že neznáte ani jednu ani druhou metodu, nebudete schopen vyhodnotit přínos jedné metody ve srovnání s druhou. Nebude to fungovat.

[209816] From the Kabbalah Lesson in Russian 3/12/17 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: