Je bůh dobrý nebo zlý?

Otázka: Je Stvořitel Stvořitelem, aby stvořil zlo? Pokud je nutné poznat Boha skrze neštěstí, smrt a utrpení, je pak On tím Stvořitelem? Je tohle to, co lidé uctívají? Je v Něm zdroj lásky a dobroty?
Odpověď: V žádném případě Stvořitel rozhodně nestvořil zlo. Tím, že se nám On odhaluje postupně, ukazuje nám, jak jsme vůči němu opační. A toto my prožíváme jako bolest, zlo a utrpení.

Avšak pokud se správně rozvíjíme, správným vedením, výchovou a vlivem, pak zakoušíme Jeho postupné odhalování jako podnět k tomu, abychom dosáhli většího dosažení Stvořitele, nikoli jako zlo, které pochází od Něj.

Tím, že se nám odhaluje, nám Stvořitel ukazuje zlo v naší přirozenosti, protože ta je vůči Němu protikladná. A tím, že tak činí, nás tlačí k nápravě naší přirozenosti, k ještě většímu připodobnění se Jemu. A když se naše přirozenost stane podobnou Stvořiteli, tak odhalíme absolutní dobrotu, radost a naplnění.

Otázka: Jinými slovy zlo, které zdánlivě pochází od Něj, je ve skutečnosti zlem ve mě. A je On ve svém vlivu stálý?
Odpověď: Stvořitel je ve svém vlivu stálý, ale dělá to následujícím způsobem. On se odhaluje člověku po těch nejmenší dávkách. Toto člověk prožívá jako nepohodlí nebo bolest, ale současně s tím existuje také možnost začít postupně pracovat na napravení sebe, s cílem stát se podobnými Stvořiteli.

Když člověk dosahuje rovnosti své formy se Stvořitelem, dokonce i v té nejmenší míře, do jaké se mu Stvořitel přiblížil, pak tento člověk odhaluje, že Stvořitel je laskavý a je jediným vlivem na člověka. Poté, co člověk na sobě pracuje a odhalí kousek ze Stvořitele a o něco málo se Mu přiblíží, se mu Stvořitel odhalí dále. A člověk opět pocítí negativní vjem z protikladnosti svých kvalit vůči Stvořiteli a opět musí napravit sebe za účelem dosažení podobnosti formy, aby odhalil Stvořitele.

Otázka: Když člověk skutečně má pocit, jako kdyby zlo pocházelo od Stvořitele, co by měl nejdříve udělat?
Odpověď: Musí se účastnit pravidelné práce ve skupině. Tam mu bude vše vysvětleno. Bude podporován a veden. Takže nejdůležitější je: najděte si skupinu.

Individuální rada nijak nepomůže, protože každý člověk existuje pod určitým typem vlivu Stvořitele a co je nejdůležitější, tyto vlivy je zapotřebí řešit kolektivně.

Otázka: Takže se domníváte, že takto jedná Stvořitel, že tlačí člověka, aby směřoval k ostatním?
Odpověď: Je to nezbytné. Je to tak psáno a je to způsob, jakým člověk musí jednat, ať už chce nebo nechce. Člověk tomu možná nerozumí, ale je to jediný způsob, jakým se to uskutečňuje.

[212694] From KabTV’s “News With Michael Laitman,” 8/10/17 Originální článek zde.

One Comment

  1. To jsou teda kosočtvercoviny. Přiléhavější výraz těžko najít.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: