Smršť kabalistických tipů

Otázka: Někdy na shromážděních se cítím jako bych byl v brnění: všichni kolem mě jsou šťastni a naplnění, zatímco já se cítím prázdný. Co bych měl dělat?

Odpověď: Musíte „vypnout hlavu“, propojit se s ostatními, začít tancovat nebo dělat něco jiného. Pokud vůbec nic nepomáhá, tak pak jít do kuchyně škrabat zeleninu.

Otázka: Jak může člověk dosáhnout společné touhy?
Odpověď: Musíte v sobě odhalit toužení po Stvořiteli. Zanechte fyzické tělo dole a pozvedněte se v touze po Stvořiteli, spojením se všemi přáteli.

Otázka: Jsem praktický člověk, žádný teoretik nebo mystik. Pokud neanuluji sebe a nezničím svůj egoismus, pak se nedostanu k praktické práci. Jak mohu anulovat své ego v rámci toho ega samotného?
Odpověď: Především vy ego neanulujete, anuluje ho vyšší Světlo, které vyvoláváte. A za druhé, ego je pro nás nutné a rozhodně by nemělo být anulováno. Je zakázáno cokoliv v přírodě anulovat! Je jen na nás, abychom se povznesli nad egoismu směrem k propojení a lásce.

Otázka: Proč není možné porazit město zlých, kteří stojí pospolu jako jeden muž?
Odpověď: Není možné je porazit, protože i oni mají sílu spojení, kterou na sebe přitahují vyšší Světlo a dokud se vyšší světlo bude mezi nimi nacházet, potud nebude možné je porazit. Jsou pod ochranou Stvořitele, přestože stojí v opozici vůči Němu. Stvořitel je obecný zákon přírody.

Otázka: Proč lidé, kteří se shromažďují v masovém počtu, jako například na rockových koncertech nebo fotbalových zápasech, zakoušejí extázi?
Odpověď: Zakoušejí ji, protože jejich touhy se daly dohromady, ale to nemá nic společného s duchovnem.

Otázka: Baal HaSulam napsal svým sedmi studentům, že je dostačující shromáždit své jiskry na jednom místě, aby odhalili duchovní světy. Pokud je tomu tak, proč je nutné shromáždit tak mnoho lidí na kongresech?
Odpověď: My žijeme v jiné době, v níž je nutné shromáždit větší a větší počet lidí. Já doufám, že větší počet lidí dosáhne intenzity společné síly, která bude skutečně podle první duchovní úrovně, takže už začneme vnímat onu sdílenou sílu uvnitř nás, ve spojení mezi námi.

Baal HaSulam měl jiné studenty a jiné podmínky. Pro ně to bylo mnohem jednodušší a snazší, kdežto pro nás je to komplikovanější a obtížnější.

[209095] From the Kabbalah Lesson in Russian 2/19/17 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: