Svátky z pohledu kabaly

Otázka: Jak můžeme vysvětlit podzimní svátky – Roš ha-Šana (Nový Rok) , Jom Kipur (Soudný den), Sukot – z pohledu kabaly.

Odpověď: Celým našim problémem je shromáždit ze střípků roztříštěný systém s názvem Adam.

Existoval systém, jedna duše, jeden mechanismus, jedna touha. A tato touha se poté rozdělila na mnoho částí. Nyní musíme všechny tyto touhy spojit do jedné společné touhy, jako to bylo před rozbitím. V tom tkví náš úkol.

To znamená, že člověk musí prověřit sebe sama, co vykonal či nevykonal, zda vynaložil během roku dostatečné úsilí. K tomu účelu je zde týden před Novým rokem, ve kterém musíme přemýšlet o tom, jak jsme prožili uplynulý rok. Zda jsme vytvořili správné základy, aby se lidstvo společně sjednotilo v přátelství, v lásce, a aby se navzájem doplňovalo.

To je prověření toho, co jsem ještě nedodělal a nazývá se „Slichot“, v překladu „ospravedlnění“. Nemusíme se před nikým omlouvat – pouze před sebou: v čem jsem udělal chybu, co jsem zanedbal atd. směrem k jednotě mezi lidmi a jejich sjednocení. Prověřuji, jaké jsem měl možnosti a zda jsem je plně realizoval.

Následuje Nový rok. To znamená, že od určitého dne začíná nový okruh kalendářního roku. Tento den se nazývá dnem narozenin Adama. Nový rok, který slavíme, je dnem narození Adama.

Co znamená, že se narodil? Žil jeden člověk a znenadání se mu dostalo osvícení: odhalil se mu obraz řízení našeho světa a nutnost sjednotit lidi mezi sebou. Vylíčil to v knize „Tajný anděl“. V jeho duchovním dosažení pokračovali jeho žáci. A tak dál až do současnosti.

Proto slavíme den zrození prvního člověka v našem světě, který odhalil systém vztahů mezi lidmi: jak musí být propojeni a sjednoceni a jakým způsobem mají dojít ke své nápravě.

A dále, poté, co jsme se rozhodli, že takto budeme činit, nastupuje deset dní od Nového roku do Soudného dne, kdy přísně prověřujeme sebe sama, všech deset Sfirot naší duše. Každý den prověřujeme jednu Sfiru a začínáme vidět, co jsme ještě nedokončili a nakolik se musíme napravit.

A pak přijde den, nazvaný Soudným dnem. Musíme zhodnotit své skutky vzhledem ke vzájemné nenávisti a vzájemného odtržení se. Musíme prosit jeden druhého o odpuštění a sblížit se opravdově, aby odpuštění nebylo pouze formální a přišlo z čistého srdce.

Soudný den je dnem, kdy se snažíme proniknout do všech zákoutí, do všech tajných míst našeho egoismu, vytáhnout z těchto míst ego a zapřisáhnout se, že vše napravíme a dosáhneme mezi sebou sjednocení.

Poté máme pět dní v souladu s pěti Sfirot: Keter, Chochma, Bina, Zeir Anpin, Malchut. A přichází svátek Sukot.

Sukot je čas, kdy začneme přijímat nápravu z obklopujícího světla (Or Makif), jenž nám svítí přes střechu, kterou jsme vytvořili ze zelených větviček.

Sedm dní pobýváme v této Suke, dokud na nás toto světlo zcela nezapůsobí přes Sfiry Chesed, Gvura, Tiferet, Necach, Chod, Jesod a Malchut. Každý den slavíme nápravu jedné Sfiry své duše vlivem působení obklopujícího světla.

Když jsme plně napravili svou duši, pak může přijmout Vyšší světlo. Proto se tento den nazývá svátkem Tóry, to znamená svátkem Světla.

Tak končíme cyklus podzimních svátků.

Učíme se, jak musíme jednat, jak je utvořena naše duše a jakou nápravou prochází v každém okamžiku. Je tomu zasvěceno velmi mnoho literatury a vše je zapsáno v přesných fyzických zákonech našeho vnitřního světa.

Z lekce v ruském jazyce, 25. 09. 2016 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: