Kdo napsal scénář osudu

Otázka: Pokud celý osud člověka je určen předem, jakým způsobem je realizován tento scénář? Kdo je ten režisér, který ho ztělesňuje?
Odpověď: Tento program zosobňuje výsledek jedné síly, která se nazývá „Příroda“ nebo „Stvořitel“, vyšší síla.
Je to pozitivní, laskavá síla, uvnitř které, jak v silovém poli, existuje touha. Touha se nazývá stvořením, protože původně neexistovala a byla vytvořena touto pozitivní silou, Stvořitelem.

Stvořitel, jako laskavá síla, rozvíjí touhu, umístil ji na „válec rozvoje“ a uložil ji postupovat dopředu. Síla evoluce nás tlačí zezadu strádáním nebo zepředu přitahuje potěšením. Vždyť materiál stvoření – to je přání potěšit se, přijmout naplnění.

Kvůli výsledku se touha vyvíjí ve vysoce organizovanou formu. To znamená, že uvnitř této touhy pociťuji jen radost nebo utrpení, kvůli proměnlivosti života byl přidán ještě jeden komponent – mozek a paměť.

Vždyť prošlá cesta formuje ve stvoření vnitřní program: paměť minulých stavů a podmínek, které vedly k dobrým nebo špatným pocitům v touze potěšit se. Všechny minulé situace se v touze zapisují jako vzpomínka na potěšení nebo strádání a také se shromažďují v mozku jako získané zkušenosti.
Výsledkem je, že touha již může předvídat, vytvářet malé plány, dopředu naplánovat, co preferovat a čemu se vyhnout. To vše je založeno na zkušenostech z minulosti.

Člověk se také může učit ze zkušeností prostředí: neživé přírody, rostlinné, živočišné a jiných lidí. Tak se vyvíjí. Ale i přes veškerou složitost tohoto programu, nejsou v něm nahodilé prvky, které by nebylo možné předvídat. Kdybychom znali celou přírodu, všechny působící v ní síly, mohli bychom předem přesně změřit, osvojit si a vidět, co se stane tak a ne jinak. Jako když postavíme stroj nebo elektronickou jednotku a přesně víme, jak musí pracovat ve spolehlivém stavu. Přesně tak i člověk a skupina lidí, celé lidstvo – není v něm nic neočekávaného. Jediný problém je naše neznalost, ale to neznamená, že systém má nějaké neznámé skvrny. Pokud jsou neznámé – tak jen nám.

Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: