Překročení Machsomu

Otázka: Co to znamená překročit Machsom (bariéru)?
Odpověď: Překročení Machsomu je překročení potenciální bariéry, po němž člověk začíná chápat, jaké jsou vlastnosti dávání, které nikdy předtím nevnímal.

Domníval se, že dávání a milování někoho bylo podobné duchovní kvalitě, ale ve skutečnosti je všechno jinak.

Člověk získává vlastnost dávání za Machsomem a pak začíná vidět svět v naprosto odlišném světle, jako by se rozsvítil reflektor a byla mu odhalena skutečná realita. A předtím byl v temnotě.

Předpokládejme, že bychom zapnuli rentgen. Všechno bychom viděli světlem rentgenu. Ale duchovní světlo není rentgen. Toto světlo odhaluje všechny vlastnosti, spojení a kvality, všechno kolem nás.

Otázka: Co člověk, který překročil Machsom, vidí?

Odpověď: Spojení! Spojení mezi všemi částmi stvoření v jejich skutečné podobě, spojení, která jako taková doposud nebyla odhalena. Současně s tím člověk pociťuje neomezenou radost. Jeho radost je výsledkem velkého pocitu harmonie.

Je to jedinečná božská melodie, po níž člověk touží každým okamžikem a v každé části stvoření. Všechny tyto části se navzájem doplňují a vyzařují a vytvářejí úplné spojení mezi nimi. Jinými slovy, různé protiklady jsou současně odhaleny ve vzájemném doplňování se mezi nimi, jeden nad druhým.

[207427] From the Kabbalah Lesson in Russian 1/29/17 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: