Článek dne 25.7. 2017

Pohovořte jinak: nacházím se ve světě Stvořitele a musím odhalit, že tomu tak je. Nic se nemění, „ HaVaYaH se nezměnil,“ „není nikdo jiný než On, dobrý a vytvářející dobro“ – to bych měl odhalit. Co mi brání? Nazvěte to vyhnanstvím, vězením, řízení vyšší síly je skryto, a já se musím snažit toto ukrytí odhalit, musím žít „ve prospěch odevzdávání“. Ne, aby se změnil Stvořitel a odhalil se mi, ale musím se změnit já, abych odhalil jeho řízení, to znamená, že Ho mohu odhalit pouze v záměru „ve prospěch odevzdávání“, ve světle chasadim v podobnosti vlastností. Nemohu Ho odhalit ve svém přání přijímat, protože zde působí první zkrácení, zákaz.

Proč? Protože Stvořitel a já si musíme být podobni vlastnostmi, a já stále, po celý svůj život musím hledat Stvořitele v záměru odevzdávat. Nakolik se budu snažit přemýšlet, že mu poskytuji radost, a to je možné pouze v desítce, natolik se posunuji směrem k osvobození. Osvobození je nad vyhnanstvím, Stvořitel to nemůže udělat, je dán zákon, který nelze porušit, Stvořitel může udělat jen jednu věc – pomoci nám získat síly před zkrácením.

Všechny ty řeči … jste chytří, máte pravdu, dal jsem vám nejjednodušší přístup – v jakémkoli stavu, ve kterém se nacházíš, musíš odhalit, že se nacházíš v moci „není nikdo jiný kromě Něho, který je dobrý a vytvářející dobro“, a máš pouze možnost určit skutečnost, že se ti nyní skrývá, a ty Ho musíš pro sebe odhalit a být v Něm – bodem.

Pokud se budeš na svůj život dívat takto – nepochybíš. Stvořitel ti připravuje všechny problémy, trápení – vše v minulosti i v budoucnosti, až na jednu věc – musíš Ho odhalit svým úsilím, odhalit, že dělá všechno správně právě pro tebe, aby tě přiblížil ke sloučení s Ním. Není nic víc, nejsou ve světě žádné jiné události – pouze to, v každém okamžiku.

A vše, co probíhá a co se nám zdá, když si myslíme, že se svět pohybuje, je jeden směr – vše se děje kvůli tomu, abychom více odhalili naši touhu přijímat. Nemáš žádnou moc nad svými činy a myšlenkami, potřebuješ jen jedno a ty to musíš vykonávat.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: