Tóra – Systém propojení mezi Stvořitelem a Stvořením

Kniha Zohar, „Lech Lecha“: Jak milována Stvořitelem je Tóra, díky níž je člověk odměněn životem v budoucím světě. A každý, kdo učí Tóru ostatní, je důležitější než kdokoli jiný.

Tóra je nazývána vyšší Světlo (Ohr), které působí na toho, kdo ji studuje správným způsobem, to znamená, že chce dosáhnout vyšší úrovně v Tóře, než na které je nyní.

Chce se stát více altruistickým, dávajícím, milujícím, propojenějším s ostatním a podporujícím všechny. Jinak řečeno, chce být jako Stvořitel – laskavý, úplný a nositel dobra.

Pokud člověk usiluje o to se změnit, pak vyšší Světlo, nazývané Tóra, na něj působí a postrkuje ho vpřed k tomuto stavu. A on cítí, že se mění.

Samozřejmě v těchto změnách existují vzestupy a pády, změny nejrůznějších stavů, ale ze všech z nich se člověk učí, jak moc ho Tóra vlastně ovlivňuje a působí na něj.

Především člověk musí získat touhu dávat a víru nad rozumem a pak se dostane za hranice tohoto světa. Tento svět začíná mizet jako fata morgána, protože existuje pouze v naší egoistické představivosti.

V Kabale se náš svět nazývá „bod tohoto světa“, protože v něm žádný jiný bod neexistuje. Když jdeme za hranice tohoto egoistického bodu a rozšiřujeme se, začínáme cítit bohatství a význam Tóry a přimkneme se k jejímu Stromu života. Pokud tak neučiníme, zůstaneme v temnotě, uvnitř malinkého černého bodu.

Tóra je Světlo světa Nekonečna, které bylo podle programu Stvoření (HaVaYaH) rozděleno do 620 světel, jejichž účelem je působit na nečisté touhy a napravovat je. Člověk musí svou touhu napravovat s pomocí tohoto Světla a na druhé straně, on sám musí toto Světlo probudit.

Nemůže sám sebe změnit bez vyššího Světla, ale toto Světlo musí být přitahováno, a kvůli tomu je také Tóra nezbytná. Ukazuje se, že celý systém propojení Stvoření se Stvořitelem a Stvořitele se Stvořením se nazývá Tóra.

[207136] Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: