Kdo by měl být vzdělán první?

Otázka: V jakém věku by se mělo začít se vzděláním člověka?
Odpověď: První by měli být vzděláni budoucí rodiče a oni by měli ve svém vzdělávání pokračovat neustále. V době, kdy je dítě ve školce, je příliš pozdě na jeho vzdělávání, pokud se jeho rodičům řádného vzdělání nedostalo.

Cesta dítěte k pochopení konceptu „stvoření“ by měla začít před jeho zrozením. Budoucí rodiče, dokonce ještě dříve, než se setkají, by měli vědět, proč jsou spolu, proč přivedou na svět dítě a budou ho vzdělávat a vychovávat. Tento systém vědomostí ovlivňuje budoucí dítě, protože se přesně kryje s vývojem plodu v lůně matky, který se vyvíjí podle týchž integrálních zákonů kompletace z matčiny podstaty.

Pochopení harmonie světa rodiči vytváří harmonii v dítěti tím, že ovlivňuje jeho fyzické, emocionální a duchovní zdraví.

Otázka: Proč člověk necítí nedostatek vzdělání?
Odpověď: Protože to člověka zavazuje a my nechceme na sebe brát žádné závazky. To zraňuje naše ego, naši touhu po odpočinku, spánku, zábavě. „Nestačí snad, že vzdělávám své dítě? Cožpak musím vzdělávat i sebe a svou ženu?“

Otázka: Nicméně my děláme v životě mnoho věcí, které se nám nelíbí, ale vidíme v nich nějaký prospěch a tak je stejně děláme. Jaký je prospěch z tohoto vzdělání?
Odpověď: Ohromný prospěch. Tento prospěch je zřejmý dokonce i obyčejnému člověku. On jen neví, jak to má dělat správně.

Otázka: Existují příklady dobrého vzdělávání v dějinách lidského vývoje nebo v naší době?
Odpověď: Osobně nevidím takový příklad kromě příkladu naší malé kabalistické společnosti. Drtivá většina našich dětí nastupuje na univerzitu ve věku 14-15 let.

To vypovídá o tom, jak jsou vzděláváni. Jsou učeni studovat systematicky, stát se vědci, specialisty, dychtit po vědění, a osvojovat si náležité komunikační dovednosti vzájemně. Jsou vzděláváni v kruzích, což jim umožňuje vnímat vzájemnou podporu a budovat pevnou, jednotnou a přátelskou společnost.

[205532] From KabTV’s lesson in Russian 01/08/17 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek: