Šavuot – Svátek darování Tóry

Co je to Tóra? Co nám vlastně předali u hory Sinaj? Tóra není letopis o minulých dnech, ale naopak, popisuje okamžik, ve kterém se rozhoduje o naší budoucnosti. Tóra je instrukce o tom, jak se stát vzájemnými ručiteli. Přijímáme-li Tóru, žijeme na své zemi společně. Odmítáme-li ji, rozptýlíme se mezi národy. Šavuot jako všechny židovské svátky přináší výzvu k činu. On je světlý, plný bělosti, ale není prostý.  Ve skutečnosti nás pomalu ale jistě tlačí k hoře vlastní nenávisti.

A když zjistíme, jak nás egoismus trhá na kousky, když se snažíme sjednotit v jeden celek, narážíme na nepřekonatelný vnitřní rozkol a tehdy potřebujeme pomoc, potřebujeme Tóru.

„A rozprostřel se Izrael naproti hoře.“  Nebyli to nějací uprchlíci ze středověkého Egypta,  kteří  postavili tábor v poušti. Každý, kdekoliv by žil, k jakému národu by patřil, bez ohledu na víru, stojí na úpatí. Tady je jedna národnost – Člověk.  A srdce – jedno pro všechny.

[#207471] Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: