Fóbie v Kabale

Otázka: Co znamenají fóbie v kabale? Například chci položit dotaz, ale strach z toho, že budu kritizován nebo zesměšněn mi v tom zabrání.

Odpověď: Lidé mají mnoho fóbií, více než 800. Co ale mají tyto fóbie mít co do činění s kabalou? Když se věnujete moudrosti kabaly a jste v kontaktu se svými přáteli, začínáte zkoumat sami sebe, veškeré své vnitřní fóbie, nejistoty, nejrůznější předsudky, podvědomé a vědomé vjemy a z tohoto souboru zůstanou jen ty nejnezbytnější.

Ze všech negativních pocitů si musíte ponechat pouze strach, který vám pomáhá postupovat, nezastavit se a nevypadnout z rámce, ve kterém se můžete pohybovat kupředu ve skupině. Pochybnosti zůstávají a vy si můžete být jisti sami sebou, když postupujete spolu s ostatními podle správné metodologie a v neustálém kontaktu s učitelem během lekcí. Pak veškeré vaše fóbie, nejistoty a veškeré depresivní stavy dostanou náležitou formu. Ony utvářejí váš postup.

Otázka: Co je základem strachu?
Odpověď: Základ strachu je velmi vysoký: „Budu schopen dosáhnout stavu, kdy bude se mnou Stvořitel spokojen?“ V našem světě je to opačně, náš svět zkresluje a otáčí vše do strachu: „Budu schopen uspokojit sám sebe?“ To musí být přetvořeno v opak. A my rovněž rosteme skrze tyto změny.

[206464] From the Kabbalah Lesson in Russian 1/15/17 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: