Láska je naplňování tužeb druhého

Otázka: Kde je hranice mezi duchovním a materiálním světem? Jak ji překročíme? A existuje tato hranice?
Odpověď: Hranice mezi duchovním a materiálním světem je uvnitř člověka. My můžeme posuzovat a poměřovat vše jen ve vztahu k člověku. Proto je náš postoj ke světu a životu velmi subjektivní. Když žiji, vesmír září.Ale pokud opustím svůj egoismus, který je psychologicky mou podstatou a povznesu se nad něj, začnu vnímat celý vesmír naprosto odlišným způsobem. Protože zevnitř už vidím vše ve Světle dávání, lásky a altruismu. Mé smyslové orgány vnímají naprosto odlišné vlastnosti a hodnoty a proto se mi celý svět zdá úplně odlišný.

Otázka: Proč se to nazývá láska?
Odpověď: Protože chci dělat dobro pro svého bližního. Nevím, co se nazývá láskou v našem světě, ale v moudrosti Kabaly láska označuje takový vztah k bližnímu, kdy chceš naplnit jakoukoliv jeho tužbu. Dělat to, co on chce, znamená milovat jej.

Vnímáním bližního jako sebe samého dosahujete své konečné nápravy a odcházíte z rámce našeho světa do rámce dalšího světa, do dalšího stupně dosažení a poznání.

Komentář: Ve fyzice existuje zajímavý jev, který se nazývá synergie, kdy systém není roven součtu svých podsystémů. To do určité míry připomíná to, co Kabala říká o oné úžasné spojitosti, kdy se lidé skrze jednotu začínají vnímat jako jeden jednotný celek, který se již nedělí na oddělené části. Kolektiv je mnohem větší než součet jeho částí.

[205336] From the Kabbalah Lesson in Russian 12/25/16 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: