Nemožné, leč nezbytné

thumbs_laitman_231_03Otázka: Na straně jedné se člověk nemůže zbavit své egoistické přirozenosti – to provádí Vyšší síla. Na straně druhé říkáte, že člověku není dáno nic, co by nebyl schopen udělat.
Odpověď: Člověku je dána podmínka, podobně jako v matematice, podmínka nemožná, leč nutná. A zde vyvstává přirozená otázka: „Jak?“ Pokud nemůžeme udělat nic a přesto je náprava povinná, pak je také nemožné se jí vyhnout.

Řešením je použít moudrost Kabaly, abychom přitáhli sílu, která by nás změnila, namísto toho, abychom se měnili sami. Z tohoto důvodu byla Kabala lidstvu dána.

Samozřejmě že nejsme schopni opustit naši egoistickou přirozenost, která nás nutí myslet pouze na sebe a na nikoho jiného. Ať už tak činíme podvědomě nebo vědomě, je to stále jediná věc, která v nás existuje.

Nicméně na sebe můžeme přitáhnou speciální sílu nazývanou Tóra nebo Vyšší Světlo, vlastnost lásky a dávání, která nás promění.

Dnes, na základě našich vlastních chyb začínáme vidět, že jsme jako psi honící si vlastní ocasy, nejsme schopni se sebou a se světem něco udělat. Můžeme jen zvednout ruce a vzdát se na milost plynutí evoluce: Co se stane, se stane.

Soudě podle počtu lidí trpících depresí, užívajících drogy a podle všech dalších parametrů, si větší část lidstva začíná uvědomovat, že se nachází ve stavu zoufalství. A nyní se musí něco udělat.

Jediným řešením pro nás je povznést se nad sebe samé. To je možné učinit pouze s pomocí Vyšší síly. Moudrost Kabaly je metoda k jejímu odhalení.

Až si každý uvědomí, že toto je jediná možná cesta ze slepé uličky, tak uspějeme.

[204583] From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 10/5/16 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek: