Jaká je chuť duchovního potěšení?

thumbs_laitman_572_02Otázka: Jaká je chuť duchovního potěšení?
Odpověď: Chuť duchovního potěšení je především pozvednutí nad svoji přirozenost, kdy se necítíte omezeni hranicemi, uvnitř kterých existujete.
Žijeme jakoby v železné kleci, ženeme se kolem a narážíme do jejích rohů a hran. Když ji ale opustíme, začneme cítit naši existenci ve Stvořiteli – neomezeném vzájemném přilnutí. On je v nás, a my jsme v Něm.

Náš svět má specifické hranice: pravou, levou, vnitřní a vnější. Duchovní smysly však nemají žádné hranice a to je důvod, proč jsou nepopsatelné. V první řadě se jedná o chuť svobody.

Otázka: Proč ale mluvíme tolik o jednotě a integraci?
Odpověď: Protože to je prostředek k dosažení kvality odevzdání, nekonečna a svobody, když můžete vystoupit sami ze sebe.

Otázka: Cítí Kabalista chuť pozemských potravin, chladu a tepla?
Odpověď: Kabalisté cítí mnohem více než ostatní. Byly doby, kdy moje žena vařila jídlo pro mého učitele Rabaše, a on jí psal poznámky, co přesně přidat do jídla, jaké koření.

Otázka: Byly všechny chutě duchovna již dříve zaznamenány?
Odpověď: Samozřejmě. Chutě jsou šíření Vyššího světla do našich tužeb.

[203572] From the Kabbalah Lesson in Russian 11/20/16 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: