Pesach – univerzální a konečný

thumbs_Laitman_001_01Svátek Pesach znamená Pe-sach (přeskakování, výpisky) –   výbíráme pouze ty vlastnosti ze všeho sobectví, které lze napravit a použít k odevzdávání, ve prospěch ostatních.

Když je člověk přesvědčen, že je z celého světa pouze jeho podstata zlem, které ničí jeho i druhé, zjistí, že si přeje jenom jedno – zbavit se tohoto zla.Když se to pokusí provést (studiem Kabalistických textů, které hovoří jen o tomto a je ve skupině, která se snaží  povznést nad zlem), objevuje svoji bezmocnost k pozvednutí se nad egoismus.
Pochopení nutnosti (vyjít ze sobectví) a zoufalství (udělat to sám) vyvolává v člověku vnitřní křik ke Stvořiteli –  k Tomu, kdo to stvořil… a přijde spása z egoismu!

Ať je tento svátek spasen každý, který o spásu prosí!

Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: