Babylon – Druhé kolo, část 2

thumbs_laitman_933Otázka: V čem spočívá přitažlivá síla kmene?
Odpověď: Kmen je lůno, matka, místo, kde se cítím jistě a bezpečně. Přírodou jsme utváření tak, že když jsme mezi příbuznými, neděláme si s ničím starosti. Dokonce i když není co jíst a budoucnost je neznámá, dokonce i když je válka, jsem uvnitř obecné síly přírody, která mě ochraňuje.

Je to rovněž psychologická ochrana, které každý rozumí. Je pociťována dokonce když přijdeme z velkého města do malého. Kromě toho pocit bezpečí nepochází od lidí, ale z přírody obecně. Příroda je jako velká matka a já jsem uvnitř malé matky – svého kmene.

Nejmenším kmenem je rodina. Člověk přichází domů do vřelé rodinné atmosféry a všechny obtíže a problémy velkého světa se utišují. Nejméně pro tento večer může zapomenout na všechny své problémy a užít si rodinné pohodlí a sounáležitost. On byl vystresován, ale zde jako kdyby přistál na vzdušném polštáři, na hřejivém, uklidňujícím a měkkém obláčku.

Tento pocit je pro člověka nezbytný, hlavně pro muže. Žena, protože je blíže přírodě, se vypořádává s problémy snadněji než muž. Muži jsou stateční a chtiví boje, ale to je ze strachu pramenícího z problémů a pocitů nejistoty.

I když se navenek zdá žena být plna obav, je v rodině ve skutečnosti zdrojem síly a klidu. Muži se dostává v rodině pocitu klidu od ženy a to mu pomáhá lépe vyvažovat svůj život a ovlivnit tlak a stres.

Právě kmen je tou skořápkou, tím rámcem, který je speciálně navržen k tomu, aby člověk žil uvnitř něj a nevycházel z něj. Opuštění jediného kmene a rozdělení do mnoha národů se přihodilo ve starém Babylonu, kdy v lidech propukl velký egoismus a přestali být schopni jeden druhému rozumět. Když se pak rozptýlili postupně po světě, zvětšovali tak vzdálenost mezi sebou navzájem protože se začali hádat.

Kdyby v oné době svůj narůstající egoismus překonali, zachovali by si své kmenové vazby na vyšší rovině, nad oním neustále sílícím egoismem. Pak by objevili onu vnitřní sílu uvnitř sebe, onu pozitivní sílu přírody, která vyvažuje negativní sílu egoismu.

Právě toto je tajemství matčina lůna: existuje pozitivní síla, kterou ovšem máme teprve odhalit. Kdyby lidé následovali Abrahamovu radu ve starém Babylonu, objevili by vyšší sílu, pozitivní sílu přírody.

Ale protože následovali svůj egoismus, rozptýlili se z Babylonu do všech stran a až dodnes se cítí každý národ zcela oddělen. Dokonce mezi lidmi, kteří původně žili jako jednotný kmen, jednota nepřetrvala.

Čím více egoismus narůstal, tím více se člověk instinktivně vzdaloval od ostatních, aby se naše egoistické zájmy nestřetávaly jeden s druhým. A tak byl stvořen moderní svět.

Nicméně za posledních 30 či 40 let se svět stal globálním a integrovaným jako malá vesnice a naše ega do sebe opět narážejí. Čeho jsme tedy za 3500 let dosáhli? Mysleli jsme si, že jsme dělali náš život lepší a pohodlnější, ale ukázalo se, že jsme se vrátili k tomu, co jsme opustili, a svět se stal horším.

Namísto pár milionů Babyloňanů je dnes na zemi několik miliard lidí, kteří spolu nejsou schopni vyjít. Náš egoismus nám nedovolí žít v míru. Ukazuje se, že budeme muset následovat radu Abrahamovu udělenou ve starém Babylonu a vybudovat mezi námi tento kmen, který musí existovat, i když byl před 3500 lety zničen.

[199168] From KabTVs Program “A New Life” #794 11/29/16 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: