Nový život #331 – Ideologické revoluce

laitman_2012-07-12_novaya-zhizn_6624_wDr. Michael Laitman v rozhovoru s Oren Levi a Nitzah Mazoz
Jak se revoluce dnešní doby liší od těch v minulosti, jak nás ovlivňují, a která revoluce nám všem přinese lepší život?Všechny revoluce pochází z vývoje lidského egoismu na čtyřech úrovních: otroctví, feudalismus, kapitalismus a čtvrté stádium – celé lidstvo spojené jako jedna rodina.

Došlo ke změnám, které měly svůj původ v touze po hospodářském zisku, nebo když jiní chtěli vnucovat své náboženství, potom přišla průmyslová revoluce a začali jsme dělat zdravé výpočty v souladu s příjmy. Karel Marx předpovídal, že po materiálním stádiu vývoje, by mělo následovat stádium vývoje společenského. To znamená, že po průmyslové revoluci a éře materiální hojnosti, by měla přijít společenská revoluce. Nyní vidíte, že měl Marx pravdu. Všichni jsme otroci v neustálém závodu a neustálém stresu.

Společenská revoluce představuje, že bude každý žít lépe, v rovnosti, budeme propojení a naučíme se žít v bratrské lásce. Poté, co Marx představil svou vizi, přišli jiní a pokazili to, když se to snažili aplikovat příliš brzy. Marx věděl, že k sociální revoluci dojde pouze poté, až se kapitalismus zcela vyčerpá.

Podstatou společenské revoluce je zušlechtění lidské povahy z egoismu na altruismus. Lenin a jeho strana se s tím pokusili začít v Rusku, ale agresivním a překrouceným způsobem. Ke společenské revoluci nemůže dojít prostřednictvím útlaku a agrese. Pochopení a souhlas je nezbytný, i výchova.

[136494] Z pořadu na KabTV’ “New Life #331 – Ideological Revolutions,” 3/30/14 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: