Nerozdělitelnost dvanácti kmenů

A řekl Moše synům Gada a synům Reuvena: „Vaši bratři půjdou do války a vy tady budete sedět? Proč přikláníte srdce synů Izraele nevstupovat do země, kterou jim dal Bůh?“ [Tóra, „Čísla“, „Matot“ 32: 06 – 32: 07]
Moše říká kmenům Gada a Reuvena, že pokud nevstoupí do země Izraele, neprojdou pak ani všichni ostatní, protože nelze rozdělit dvanáct kmenů.
Pouze pokud se nacházíš ve všech dvanácti kmenech, můžeš napravit svůj egoismus, tj. dobýt území do kterého vstupuješ. A tak jsou všichni povinni tam vstoupit. Vždyť napravit egoismus  je možné pouze za účasti všech dvanácti kmenů.
Z TV pořádu „Tajemství věčné Knihy“, 21.10.2015

 

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: