Radikální islám znásilňuje Evropu, část 1

Strach v ulicích Evropy
Otázka: Strach procházet ulicemi Evropy. Jde o silné státy, ekonomicky vyspělé, jako je například Německo, Francie, Británie, Finsko a Rakousko.
Jsou zaznamenané stovky případů násilí a sexuálních útoků na ženy ze strany migrantů, média o těchto věcech mlčí, jako by se nic nedělo. Mezitím, tento jev narůstá, šokovaní Evropané nevědí, jak se s tímto problémem vypořádat.
Do křesťanské Evropy proudí silný islámský potok rostoucí den ode dne. Jsme skutečně svědky historického okamžiku v historii dobytí křesťanské Evropy islámem, nebo je to nějaký dočasný proces, který brzy skončí?
Odpověď: Myslím si, že tento jev bude pokračovat a rozšiřovat se. Varoval jsem asi před patnácti lety, kdy začala masová migrace do Evropy, z Turecka do Německa, do Anglie z Indie do Francie z Alžírska a Maroka. V té době tato migrace nepřitahovala tolik pozornosti, dokud nezačali přicházet migranti naladění na konkrétní cíl.
Děti první vlny imigrantů už vyrostly, dostali evropské pasy, všechny sociální privilegia, usadili se v Evropě a začali tam cítit jistotu.
V kabalistických knihách je napsáno, že na konci všech generací (a to je právě ta doba ve které se nyní nacházíme) se islám nejprve rozšíří do Evropy a pak z Evropy, spolu s evropany zaútočí na Izrael. To nemusí být nutně fyzickou akcí – útok může mít mnoho podob.
Není divu, že poslední dobou má vlna přistěhovalců do Evropy zvláštní rysy, je to jiná kvalita, Pákistán, Afghánistán, Sýrie, Irák a Afrika. Všichni pronikají do Evropy přes Turecko, nebo po moři a jsou to extrémní islamisté.
Nejsou podobní těm turkům, kteří kdysi migrovali do Německa a žili poměrně civilizovaným způsobem. Věřící muslimové se modlili doma, takže to bylo velmi tiché a nenápadné, bez předložení jakýchkoli požadavků na evropskou vládu a bez nátlaku na místní komunitu.
Nejnovější vlna přistěhovalců je velmi odlišná. Pořádají vlastní enklávy a tvoří nepořádek, tak jak to bylo na předměstích Paříže a dalších místech. Ale toto nepřesvědčilo evropské vlády o zastavení přílivu uprchlíků. Evropa nezavřela své dveře. Během posledních dvou let se počet uprchlíků zvyšuje, je to obrovský přídavek těm, kteří jsou již v Evropě.
Je vidět, že tato vlna uprchlíků je velmi zvláštní: přijíždí hlavně mladí muži, s penězi, dobrými mobilními telefony, dobře vycvičení jak vstoupit do země a co dělat. Je zřejmé napojení na speciální střediska, které zásobují uprchlíky potřebnými informacemi, aby do Evropy vstoupili a usadili se tam. Je zřejmé, že mají program, cíl, vědí proč přijeli. Ale evropské vlády, z nějakých důvodu nechávají mlčet vlastní média a občany v rozporu se všemi obvyklými evropskými pravidly a přijatými vztahy. Nenechávají policii zasáhnout a udělat pořádek, předstírají, že se nic neděje.
Proto jsme v posledních letech neměli žádnou informaci v médiích o těchto procesech, s výjimkou některých velmi zvláštních nepořádků, které nám ukázali velmi krátkými fragmenty. O všech nejnovějších incidentech je známo z amatérských filmů vystavených soukromě na internetu.
Média jdou rukou v ruce s vládou. Jde vidět, nakolik jsou zkorumpovaní a nesvobodní. Poprvé se nám zjevně otevřelo, že média neplní své funkce sjednocovat nás mezi sebou a poskytovat pravdivé informace.
Taková je situace dnes. A co se stane v budoucnosti, je snadno vypočítatelné. Imigranti potřebují nezávislost, budou chtít, aby enklávy jejich pobytu byly zcela islamizované. Brzy budou požadovat, aby tam byl zakázat vstupu každému, kdo se nehlásí k jejich náboženství, dokonce muslimům, kteří mají jiný výklad.
[#176000]
Z 680-té besedy o novém životu, 21.01.2016

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek: