Drama na pódiu světa

Otázka: Celkově se má za to, že největší moc je státní, na druhém místě jsou to komunikační média a za třetí je to reklama. Jsou toto opravdu věci, které ovlivňují svět?

Odpověď: Ne. Tak se ti to pouze zdá.

To vše se zdá, jako by to skutečně existovalo: komunikační média, vláda, reklama, celý svět – to vše je pódium, na kterém se hraje představení. A kdo je režisér? Jsou zde dvě síly, pozitivní a negativní, mezi nimiž můžeme vytvořit rovnováhu.

Ale my ji nevytváříme a tak naneštěstí vidíme neustálé dramatické představení, které bychom mohli transformovat do něčeho normálního a lidského, co poskytuje štěstí, důvěru a inspiraci.

Skrze naši jednotu bychom mohli ovlivnit vládu, vůdce národů, jednoduše změnit jejich názory! Není zde nikdo, než účinkující. Odkud jejich myšlenky pocházejí? Odkud se objevují jejich touhy? Odkud pochází dnešní situace? Jak se toto vše integruje do jednoho světa? Abychom to odhalili, musíme se pozvednout na úroveň, na níž se tvorba celého systému řízení odehrává.

Otázka: Předpokládejme, že se mi tato myšlenka líbí, že s ní dokonce souhlasím. Dalších pět lidi souhlasí se mnou. Co potom?

Odpověď: Nic. Znamená to, že budete biti tak dlouho, dokud s tebou nebude souhlasit dalších pět milionů.

Otázka: Proč bych odsoudil sám sebe k takovému utrpení?

Odpověď: Nemáš jinou volbu! Systém řízení světa je nastaven k tomu, aby přivedl celé lidstvo k integrálnímu spojení mezi sebou. Celá příroda je k tomu zavázána.

Lidé strávili tolik času mimo všeobecné zákony přírody, že je nyní nezbytné pochopit a rozeznat zlou přirozenost, kterou vše začíná – egoismus. Ale svoboda volby byla lidem dána specificky k tomu, aby dosáhli rovnováhy vědomě a ne skrze rány.

Než se lidstvo stalo malou globální vesnicí se vzájemně provázanou ekonomikou, obchodem, vědou, kulturou atd., tato řeči o tom, že vše musí být vzájemně propojeno. To začalo v naší době, protože jsme vyrostli a stali jsme se společně uzamčenými v jednom systému.

Ovlivňujeme klima, život ostatních, cokoliv chceš! Všichni jsme jedinou masou, takže musíme dosáhnout dobrého společného porozumění.

Lidstvo začalo přemýšlet: Jak to můžeme udělat? Toto je starost každého vůdce, protože vidí, že nemůže kontrolovat situaci. Dokonce i Amerika závisí na všech ostatních. Jak mohou dělat, co je pro ně nejlepší? Nemohou to udělat žádným jiným způsobem! Je to proto, že celý systém se rozpadá. Každý je egoista a každý stát tahá za svůj provaz. Co s tím můžeš dělat? Nic.

Tak jak je tedy možné spojit všechny dohromady? A oni odpovídají: „Ó, ti Židé, kteří si tam sedí kdesi uprostřed svého malého národu, ti mohou něco udělat, ale nechtějí.“ Toto je to, co každý podvědomě cítí! A tento pocit stále narůstá.

A mají pravdu, protože v Tóře (moudrost kabaly) je řečeno: Závisí na nás celý svět. Kdyby byli Židé správně spojeni mezi sebou podle principu „Miluj bližního svého jako sám sebe“ (Leviticus 19:18), pak by ten samý stav existoval v celém světě.

Musíme přivést svět k vzájemné integrální spolupráci, to je cíl existence světa, k němuž se pohybuje celá příroda. Takže se objevila nutnost vrátit Židy na jejich místo, aby vytvořili integrální a propojený národ a stali se průvodcem v tomto konceptu pro celý svět.

Ve chvíli, kdy začneme mezi sebou vytvářet dobré vztahy, staneme se okamžitě majákem v očích světa! A ten vydechne úlevou: „Konečně začali ti Židé pracovat!“ A svět nám bude jen pomáhat.

Komentář: Ale na druhou stranu říkáte, že toto už se nějak děje.

Odpověď: Současně dochází k rozeznávání zla negativní cestou. Začínáme rozumět, že nemáme jinou možnost, Amerika ani nikdo jiný nám nepomůže, válka neustane a pokaždé to bude jen složitější. Na koho se můžeme spoléhat?

A tady začínají lidé postupně naslouchat, jako člověk, kterého uhodili, a stal se proto více citlivým. Ale takový vývoj skrze utrpení není žádoucí.

Komentář: Ale v národě jsou různé proudy: pravé křídlo, levé křídlo…

Odpověď: To jsou jen dětské hry! Chápeš, že lidé jsou loutky – do jejich srdcí jsou umístěny myšlenky a touhy a podle nich pak jednají. Vše je určováno pouze spojením mezi námi. Jedině v tomto smyslu máme vliv na historii, přírodu a svět.

Otázka: Takže podle vás se všichni lidé Izraele musí učit moudrosti kabaly?

Odpověď: Ne. Nepotřebují se učit nic. Potřebují pouze dosáhnout porozumění, že naše existence závisí na jednotě a spojení.

Moudrost kabaly není studium, ale opravdové spojení mezi lidmi, které Abraham učinil před 3500 lety, když vytvořil náš lid. Lidé z kmenů, rodin, různých malých národů, kteří žili ve starém Babylóně, se shromáždili kolem něho a sjednotili se nad všemi jejich odlišnostmi na základě společné ideologie. Tak se zformovali Židé.

[169254]

Z TV programů „Konfrontace. Jak vše skutečně funguje“. 28.10.2015

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Následující příspěvek: