Nesmíme se bát chaosu, ale překonávat ho

Názor: Dnes vidíme konec dějin: rozvoj společnosti na základě sociálních rozporů je vyčerpán. Buržoazně-demokratický liberální model přichází k formě globalizace. A proto v celém světě pozorujeme krizi strategie- jak bude svět uspořádán zítra. Myšlenka chalífátu je ovládnout celý svět. Džihád je jakákoliv akce ve jménu tohoto cíle. V podpoře ISIS lidé vidí smysl života- nebo řešení její bezvýznamnosti.
Replika: Celkový zmatek bude rychle narůstat, protože se lidem otevírá nový systém uspořádání světa- integrálního, který lidé nejsou schopni přijmout svým úzkým egoistickým vnímáním. Utéct od tohoto pocitu světa nemůže nikdo, pocit chaosu bude narůstat. Jakákoliv organizace nabízející přesnou konstrukci světa např. ISIS, budou vypadat přitažlivě. Takto může svět brzo přijít ke světové válce.
Záchrana- je ve změně vnímání světa člověkem, v tom aby v sobě rozvil integrální vnímání světa, kdy člověk nevidí skrz sebe, ale přes všechny společně- přes „Miluj bližního svého, jako sebe samotného“.
[#173979]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: