Ten, kdo je laskavý ke krutému…

Názor: Evropa téměř rezignovala na svůj osud a nesnaží se zastavit příliv  běženců, který hrozí islamizací. Hranice mezi evropskými zeměmi vypadá jako  pasáž.

Uzavřít je by bylo považováno za rasismus, žádat po muslimech, aby se stali součástí nové vlasti, bude uznáno jako nenávist k cizincům. Tisíce z nich jsou dle zahraničního tisku pravděpodobně teroristy.

Začalo se uskutečňovat proroctví egyptského duchovního Abu al-Salam Futuha: „Národ islámu se vrátí i přes aroganci Západu. Západ bude určitě zničen.

Alláh zničil byzantskou a perskou říši, ale také zničí západ rukou muslimů. Tyto země se připojí k islámu, islám si je podmaní.“

Podle názoru muslimů jsou oni nositelé absolutního poznání a to jim dává všechna práva, pokud jde o „nevěřící“. Proto všechno, co Arabové měli v 7.-8. století, patří k islámu. Včetně Španělska, Sicílie, země Izraele.

Není to ani stanovisko radikálů. Toto je pohled umírněných muslimů. Hlavním poselstvím islamistů je to, že „muslimové musí věřit, že islám  konec konců zvítězí a nahradí ústavy šaríjou.“

Jedním z hlavních problémů současného světa je nenávist radikálního islámu k Západu. Proti těmto problémům není efektivní řešení, všichni jsou bezmocní před fanatizmem. Raději se zabývají Izraelem, domnívajíc se, že všechny problémy moderního světa pocházejí od něj.

„Mírotvorce je ten, kdo krmí krokodýla v naději, že ho sežere jako posledního.“ Rčení z „Kohelet raba“: „Ten, kdo je laskavý ke krutému, je krutý k lásce.“

Poznámka: Podle kabaly islám zaplaví celý svět, s výjimkou Izraele, a obrátí celý svět proti Izraele, ale to bude jeho koncem. Nelze vinit Evropu v nedostatečném odporu proti vlně islamistů – vše se vyvíjí podle plánu, popsaném v kabale. Pouze jednota lidu Izraele pomůže světu dobrou cestou dosáhnout vyšší cíl.

[#168035]

One Comment

 1. Prosba MODLITBU Žádost o modlitbu od Dana a Marilyn Wilso

  Misionáři, kteří jsou v oblastech ohrožovaných ISIS prosí o modlitby. ISIS
  zabral jejich město, ve kterém dnes jsou. ISIS jde systematicky dům od domu
  a žádá je (a jejich děti), aby zapřeli Boha. Zatím to
  žádné dítě neudělalo a proto bylo i každé popraveno. Ale ne rodiče. OSN se z
  oblasti stáhlo a misionáři jsou tam na vlastní nebezpečí.
  Jsou rozhodnutí tak zůstat a pomáhat těmto rodinám, i když to znamená jejich
  smrt. Mají velký strach, nemají žádnou představu, jak začít pomáhat těmto
  rodinám, které byly svědky popravy vlastních dětí. Přesto ví, že je Bůh
  nějakým způsobem povolává k tomu, aby byli Jeho hlasem a rukami na tomto
  místě v této době. A i proto prosí o modlitby za odvahu žít a působit v
  těchto strašných podmínkách. A jako ty děti, i oni přijímají mučednictví,
  pokud to bude třeba. Tito odvážní rodiče naučili své děti tak silné víře, že
  si zvolili mučednickou smrt. Prosíme, pamatujte na ně při svých modlitbách
  za naději a vytrvalost.
  Jedna misionářka byla schopna mluvit krátce po telefonu se svým bratrem.
  Neřekla to, ale já věřím, že má za to, že to je jejich poslední rozhovor.
  Modlete se za ni také. Říkala, že prosil o to, aby věděl, co má dělat a
  udělal to. Ona mu řekla, aby řekl rodinám, že se za ně modlíme a že nejsou
  sami a zapomenutí – bez ohledu, co se stane. Prosíme, modlete se za ně za
  všechny.
  Toto přišlo dnes ráno… Před pár minutami jsem obdržel následující textovou
  zprávu od Sean Malone.
  Pak jsme mluvili krátce po telefonu a já ho ujistil, že tuto urgentní
  prosbu o modlitbu budeme sdílet se všemi našimi bratry a sestrami.
  „Přišli jsme o město Querulous (Qaraqosh). Padlo do rukou ISIS a oni teď
  systematický sekají hlavy dětem. To je to město, kam jsme pašovali jídlo.
  ISIS odrazilo kurdské síly (Peshmerga) a je do deseti minut od místa, kde
  náš tým pracuje. Tisíce lidí uteklo do města Erbil minulou noc. OSN
  evakuuje své lidi v Erbil. Náš tým se nestáhne a zůstává. Potřebujeme vaše
  modlitby!“
  Prosíme vážné modlitby za osvobození lidí v Severním Iráku od postupujícího
  ISIS a jeho extrémních islámských cílů za masové obrácení nebo smrt křesťanů
  v celé oblasti. Prosím vás, neignorujte tento email. Nepřeposílejte ho
  dříve, než se za to pomodlíte. Pak to pošlete k tak mnoha lidem, jak jen je
  možné. Pošlete to přátelům které znáte. Pošlete ho vaší
  modlitební skupince.
  Pošlete ho vašemu duchovnímu a zavolejte mu, aby se modlili – ať udělá zvláštní čas pro modlitbu za tuto
  věc. Musíme se postavit za naše bratry a sestry.

  Děkuji za všechny vaše modlitby!!!

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: