Daily Archives: 31. 3. 2014

Vidoucí srdce

Dr. Michael Laitman

Otázka: Říká se, že „Pán otevře oči svého srdce.“ Co znamená, „oči svého srdce“ a jak mohou být otevřeny?

Odpověď: Otevřít oči srdce znamená, že srdce je moudré a že chápe. Oči jsou nádoba Chochma a srdce je nádoba Bina. Když se tyto nádoby spojí jako Aba ve Ima (otec a matka), jako Chochma a Bina, člověk začne cítit Chochmu uvnitř srdce.

Naše srdce je touha přijímat, touha užívat si. Srdce je napraveno, pokud získá atribut odevzdání, Světlo Hassadim. Chápu skrytou realitu, která nás řídí v závislosti na světle Hassadim, které je oděné do srdce. Pak se mé srdce stane moudrým srdcem, srdcem, které chápe, srdcem, které cítí.

Necítí jen tělesnou touhu užívat si, ale také skutečnou realitu. To znamená, že jsem získal moudrost srdce. Uvnitř přání, zvané srdce dojde ke korekci, která se provádí Světlem Hassadim a pak je Chochma oděna do Hassadim. Pak se říká, že srdce chápe, a tito lidé jsou nazýváni moudré srdce, neboť oni přijali korekci Hassadim a jejich touhy. Hassadim jsou tak napraveni, že mohou také přijmout Světlo Chochma a přijímat za účelem odevzdání, pak srdce začne vidět.

[130686]

Ze 3. části denní lekce kabaly 20/3/2014, Spisy Baal HaSulama

Trenéři ega

Dr. Michael Laitman

Otázka: Takže, pokora není jednorázový čin, ale spíše to, že člověk musí být pokorný celou dobu? Pokud ano, kdy se nashromáždí dostatečná míra těchto činů a člověk začne žít ve dvou rozměrech?

Odpověď: Po několika činech pokory, jako jsou tyto, tento průlom nastane. Ale nikdo neví přesně, po kolika činech. Pokud je člověk slabý, dávají mu malé akce k provedení, ale jejich počet bude vyšší. Silný člověk je může udělat rychleji, jako kladivo, které seká kámen. Ale přesto to nebylo nikdy provedeno jednou ranou.

Rabaš to popsal jako střely do „srdce z kamene“, kde každá kulka zanechává další a další, nové a větší drážky v kameni, dokud není vytvořen otvor. Kolik střel to vyžaduje, závisí na intenzitě práce člověka, na síle úderů, na které je připraven.

Pokud skupina člověka podporuje, pak je připraven vydržet více a neutíkat okamžitě. V tomto případě může přežít, a dokonce “dát do zubů svému egu“ v reakci na to, co se děje, je to již velmi unikátní překonání. „Po zuby“ porazit svoje vlastní sobectví – ne někoho, kdo stojí před vámi, ale toho, který je uvnitř. Člověk se to učí postupně, ne-li z rad svého učitele, pak z vlastního utrpení.

[ 130361 ]

Z přípravy na denní lekci kabaly 12/3/14

Svatá nenávist

Otázka: Takže veškerý dialog se Stvořitelem je pouze modlitba?
Odpověď: Není to jen jednoduchá modlitba, v takovém stavu přicházíme ke skutečnému křiku. Natolik hořící máme touhu po odstranění skrytí. Tehdy se dají rozlišit dva stavy.
V prvním stavu rozkrývám, nakolik je nenávistné skrytí z mého osobního, egoistického pohledu. A proto smrtelně nenávidím skrytí, sním o tom, že zmizelo, přestalo existovat. Není pro mě větší radost než zjištění, že skrytí se ztratilo, je zničeno.
Takový stav je určen pro rozkrytí celé míry mé nenávisti k tomuto stavu. Pak musím přijít k tomu, abych nenáviděl to stejné skrytí, ačkoliv najednou o něj ztrácím jakýkoliv zájem. Nenávidím ho pouze proto, že bez jeho odstranění nedokážu potěšit Stvořitele.
Dokážu teď dosáhnout takové hořící nenávisti ke skrytí kvůli tomu, že mi stojí v cestě potěšit Stvořitele? Teď už mám míru pro porovnání – svou osobní egoistickou nenávist. Teď musím přesměrovat tento stejný zážitek na stranu Stvořitele: dokážu-li tak nenávidět překážku, která není mojí osobní překážkou a nesobecky Ho potěšit, pouze pro odevzdání.

[130132]
Z přípravy na lekce 17.03.2014