Věčné svátky světla

Dr. Michael LaitmanTóra, “Exodus” (Ki Tissa), 34:23-34:24: “Třikrát v roce ukáže se každý z vás pohlaví mužského před svým Stvořitelem, Pánem, Bohem Izraele. Nebo vyvrhnu národy před tebe a rozšířím meze tvé, aniž kdo sáhne na zemi tvou, když vystoupíš před Pánem, svým Bohem, třikrát v roce.”

Rok je určitá úroveň. Určitá úroveň se dělí na dny, týdny (týden není astronomický koncept, ale duchovní), měsíce a začátky měsíců. Pro ty, kteří s Tórou pracovali správně, byly tyto koncepty tak přirozené, jako jsou dnes.

Je to o třech liniích, kterými musí člověk stoupat na každé úrovni. Každá úroveň je rok (pochází z hebrejského slova opakovat se: „Shana” od “Lishan,” procházet znovu a znovu, vystoupat a zase se vrátit).

Proto v principu se všechny svátky každý rok opakují. Když tento svět zmizí z našich pocitů, všechny úrovně se zavinou a odhalený zůstane pouze jeden stav, Svět nekonečna, a přetrvá pouze jeden svátek, který je zván „jedním dnem,“ nepřerušované Světlo.
[130392]
Z pořadu KabTV´ “Tajemství věčné knihy” 16/09/2013

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: