Daily Archives: 7. 3. 2014

Pro skupinu

Dr. Michael LaitmanOtázka: Jak musí skupina pracovat na svém spojení, aby přilnula k učiteli a nedovolila vnějším virům odsunout celou společnost někam na stranu?

Odpověď: Skupina na duchovní cestě se musí učit metodu nápravy od učitele, ale uskutečňovat ji o sobě. Spojení mezi přáteli musí každého vybavit takovou silou, takovými základy, že budou také připraveni udržet se na svém místě bez učitele. Učitele potřebují pouze k tomu, aby byli schopni neustále postupovat pravým směrem.

Avšak na úrovni, které již bylo dosaženo, musí být skupina již v takovém vzájemném spojení, že vytvoří stabilní základ tak, že nikoho nepotřebují. Ve spojení mezi nimi odhalí Stvořitele, a takovým způsobem postupují kupředu.
[128636]
Z 1. části denní lekce kabaly 27/02/2014, Téma lekce: „Učitel“

Přeměna souboru lidí ve skupinu

Dr. Michael LaitmanSkupina musí být prostředkem k vzestupu, k dosažení malého stavu (absolutního odevzdání), k dosažení důležitosti cíle. Být ve skupině neznamená pouze, že se nacházíte ve společnosti sta lidí. Skupina je systém, ve kterém chcete být na pravé straně, následujíce bod volby.

Před volbou to ještě není skupina, ale zkrátka soubor lidí, jako dav, který opustil Egypt, který se ještě nezměnil v lidi, ale byl jen masou. Pouze poté přijali Tóru, vstoupíce do vzájemné záruky, pak je o nich řečeno: „Dnes jste se stali mým  lidem.”

Poté, co se objeví ego na hoře Sinaj (“Sin” – nenávist), která byla mezi nimi všemi, myšlenky, které rozeštvávali ty, kteří se shromáždili na úpatí hory, pouze poté člověk pocítí potřebu skupiny.
[128995]
Z přípravy na denní lekci kabaly 02/03/2014