Kdokoli se směje mému úsilí

Dr. Michael LaitmanVelká tmavá hlubina mého přání, která je mi stále neznámá, se nazývá „srdce z kamene,“ které se odhalí pouze jako výsledek mého úsilí. Systém Adama HaRishona (prvního muže) spáchal hřích “Stromu poznání,” kvůli ukrytému kamennému srdci. Odhalí se, pokud postupujeme směrem k přilnutí. Pokud toužím po přilnutí, najednou odhalím, že to nedokáži, a že to zkrátka není nic pro mě. 

Když převedu rozumné množství přání na “kvůli odevzdání,” objevím přídavek, ohromný balvan uvnitř, který se mi směje: „Nemáš žádnou šanci, to na mě nemá vliv; nikdy nebudeš schopen mě napravit.” Výsledkem nemohu přilnutí dosáhnout. Určitým způsobem Stvořitele napodobuji, ale srdce z kamene mi nedovolí se dostat blíž k němu.

To je důvod, proč Adam spáchal hřích, objevil kamenné srdce, hada, ale nedokázal udržet záměr přijímání kvůli dávání. Proto, my také, si musíme postupně tento stav vyjasnit, abychom se nakonec rozhodli, že nemáme na výběr a napravit ho musíme. Eva také cítila, že to bylo celou jejich prací, což znamená, že bez odhalení hříchu, ovoce, je život bez chuti. Objevila ve stromu poznání zvláštní sílu, která se nenachází v žádném jiném stromu v zahradě.

Otázka: Dostáváme se k tomu, že srdce z kamene je jakousi Pandořinou skříňkou. Objevíme jej postupně na každém stupni nebo jej objevíme celé najednou na konci nápravy?

Odpověď:  Malá část je odhalena na každém stupni. Také ten nejnižší stupeň v sobě přeci zahrnuje vše. Odhaluje se v něm nekonečno, ale vy jej vnímáte podle rozlišení vaší obrazovky. Proto byste měli neustále pracovat na citlivosti vašich nádob vnímání.
[125596]
Ze 4. části denní lekce kabaly 15/01/2014, Spisy Baal HaSulama

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: