Daily Archives: 5. 12. 2013

Mohu se dostat z exilu přes celnici?

Dr. Michael LaitmanBaal HaSulam , “Exil a vykoupení”: Stvořitel nám jasně ukáže, že Izrael nemůže v exilu existovat a nebude mít klid, jako zbytek národa, který se vmísil mezi ostatní národy a nalezl odpočinku, protože byli asimilováni, až po nich nezbylo stopy. 

Špatná cesta nás nakonec dovede do slepé uličky, a vede k uvědomění si zla. Stále jej budeme muset odhalit, ale raději prostřednictvím studia moudrosti kabaly, přitahováním Reformujícího světla a objevováním zla vnitřně, dopředu, dříve než se projeví v materiální úrovni. Tak můžeme postupovat jako mudrc, který se dívá dopředu. A pak, do míry odhalení zla, budeme schopni se jej zbavit.

A máme tu velký problém. Přeci jen nejsme v neutrální pozici; byli jsme ve velmi složitém exilu, v tom nejtěžším ukrytí po tisíce let. Ponořili jsme se do nereálných myšlenek a fantazií, nereálných přání. Vyměnili jsme stav Lišma a Lo Lišma za špínu, Klipu, a objevili se pod vládou “národů světa.” Jinými slovy, jsme pod nadvládou různých egoistických kalkulací, od kterých se nemůžeme oprostit, a jichž si nejsme dokonce ani vědomi.

V dnešní době, Tóra a Přikázání nejsou pro zlý sklon mezi lidmi „kořením“. A ačkoli je Tóra ve skutečnosti metoda k nápravě egoismu, používáme něco jiného pod stejným jménem, zvětšujíce egoismus, namísto abychom jej napravovali. 

To je znamením exilu a není koho vinit. Je to proces a my si jej nakonec musíme uvědomit, abychom se už déle neobhajovali a pochopili, co píší velcí mudrcové o našich stávajících podmínkách. 

Musíme si exil vyjasnit: Co je to? Co je jeho podstatou?

Pokud si koupím letenku a poletím do Izraele, mohu říci, že jsem se vrátil z exilu? A pokud pojedu do Ameriky, jedu zpátky do exilu? Je to jen o překročení hranic?

Je třeba přesné, původní definice exilu a vykoupení. Baal HaSualm v článku “To je pro Judah”: …všechna písmena vykoupení jsou přítomna v exilu vyjma “Alef” , neboť toto písmeno označuje “Aluf (Šampiona) světa.”

To nás učí, že forma absence není více než negací přítomnosti. A formu přítomnosti známe, vykoupení, z verše,  “a více nebudou učiti svého bližního, …neboť všichni Mě budou znáti od nejmenšího k tomu největšímu z nich.“ Proto, forma předchozí absence, myšleno forma exilu, je pouze absencí vědomostí Pána. To je chybějící Alef, které chybí v Gola (exilu), a je přítomno v Geula (vykoupení), Dvekut se “Šampionem světa.”

Moudrost kabaly je metoda vykoupení, metoda o odhalení Stvořitele stvořením. Toho je nemožné dosáhnout jinou metodou. A kdokoli je proti, nerozumí definici, nechápe, proč musíme odejít do exilu, nebo jak se vrátit k vykoupení. Nechápe účel moudrosti kabaly, která je zapotřebí k odhalení Stvořitele lidským bytostem v tomto světě; tak je vykoupení uskutečněno.

V souladu s tím, „země Izrael“ je přání, ve kterém Stvořitel přebývá. Řečeno jinými slovy, přání je možné napravit záměrem dávat pouze prostřednictvím Tóry a Reformujícího světla.

Nejdříve jsme řízeni přáním „národů světa,” a když jej napravíme, začne být přání směrováno přímo na Stvořitele (Yashar-El),  “země Izrael.” Kdokoli napravil tímto způsobem své přání, je zván „Židem“ (Yehudi), neboť dojde k jednotě (Yihud), přilnutí ke Stvořiteli, odhalí v napraveném přání Vyšší sílu. A k tomu musí dojít, zatímco se nacházíme v tomto světě. Po smrti nedosáhneme vůbec ničeho.

To vše by lidem mělo být jasné, a pak můžeme mluvit o vykoupení. Do té doby však, fyzický návrat do země Izrael představuje, že jsme se nezměnili ani trošku, a že jsme se dokonce změnili k horšímu. Vskutku, pravý rozdíl se projeví v člověku, který se napraví.

Proto, jak Baal HaSulam vysvětluje, nedosáhneme štěstí, bezpečí, naplnění života, dokud nedojdeme vnitřního vykoupení. Vždyť vnitřní předchází tomu vnějšímu.
[121870]
Ze 4. části denní lekce kabaly 1/12/2013 Spisy Baal HaSulama