Epidemie osamělosti

Dr. Michael LaitmanZe zpráv (z FBII.org): “Výzkumní pracovníci z U.S. studují strmou devalvaci rodinných hodnot v USA. Tradiční vztahy mezi mužem a ženou, kdy láska vede k manželství, jsou u konce. V dnešní době, čtyři z deseti Američanů věří, že institut manželství je zastaralý. Vědci zjistili, že je složité současnou situaci obhájit, nicméně potvrzují, že americká společnost má tendenci k nejednotnosti.

“Mladí Američané se často žení později. Je to typický trend mnoha rasových i etnických skupin v U.S, dokonce i Asiaté, kteří se předtím brali nejvíce.

“Rozvod je v moderní Americe běžnou záležitostí. „Samostatné bydlení“ je zvykem generace narozené ve druhé polovině dvacátého století. Procento rozvedených a odcizených, kteří vztah přerušili, je mnohem vyšší, než procento ovdovělých. Je to příznačné pro všechny věkové skupiny, jak mužů, tak žen. Nejvíce rozvedených a odděleně žijících je ve věku 50-54 let, mužů(17%) a žen(21%).

“Stejný výzkum ukázal, že většinou Američanů není nový sňatek preferován. Pouze 29% rozvedených by se chtělo znovu vzít. Mezi ovdovělými je to dokonce méně – 8%.

“Podle studií, rozpad rodiny nemá spojení s velkou recesí v letech 2008-2009.

“V důsledku toho se úhrnná plodnost (průměrný počet narozených dětí na jednu ženu v reprodukčním období od 15 do 49 let) snížil na reprodukční úroveň (náhradový poměr) – 2.1, a na konci r. 2008, během recese – na 1.9.”

“Kromě toho se podíl dětí narozených mimo manželství zvýšil za posledních 50 let až 8x – z 5,3% v r. 1960 na 41% v r. 2010. Nejvyšší procento nemanželských dětí je mezi nejmladšími matkami: 86% dětí z r. 2011 narozených matkám ve věku 15-19 let, 62% matkám ve věku 20-24 let.

“Rekordních 8% domácností s mladistvým je v USA vedeno samotným otcem, oproti 1% v r. 1960 – podle analýzy desetiletého sčítání Pew Research Centra a amerických statistických dat… Muži začínají nabývat většího podílu neúplných domácností.

“Jak můžeme vidět, americké rodinné hodnoty čelí těžkým časům, které mění strukturu společnosti a sociální vědomí. Ani nepřekvapí, že téměř polovina – 45% Američanů, především mladých lidí, schvaluje rozhodnutí Nejvyššího soudu na vyrovnání práv mezi heterosexuály a gayi. Konvenční představují minoritu – 40%.

“Budoucnost americké rodiny budí na poplach, tradiční spojení muže a ženy, kteří dopředu plánují a mají mnoho dětí, může být budoucími generacemi označován jako žert.”

Můj komentář: Hodnoty všech aspektů tradiční společnosti budou přezkoumány, což povede k zcela neobvyklému závěru: připravenosti akceptovat nový typ rodinných vztahů, což odpovídá návrhu integrálního vzdělávání. Je to tehdy, když manželství není založeno na sexuální touze, která se již ukázala jako neefektivní, ale na nejvyšším životním cíli: jednotě se Stvořitelem a možnosti dosáhnout toho s  konkrétním partnerem.

[116393] 

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: