Daily Archives: 23. 7. 2013

Přikázání a zákony

Dr. Michael LaitmanOtázka: V Tóře jsou přikázání a soudy popsány. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Odpověď: Zákony (Mishpatim) pochází ze strany omezení a přikázání ze strany touhy a ochoty je dodržovat.  V principu však obojí mluví o tom samém: jakým způsobem by měl být člověk podobný Stvořiteli.

Nemluvíme o úrovni tohoto světa. V Tóře, všechny zákony a přikázání se rozlišují ve vztahu k našemu egu a jak jej mění na něco opačného, napodobujícího Stvořitele, vlastnost úplného odevzdání a lásky, spojení s každým, kde uvnitř tohoto spojení se objeví ohromná vlastnost dávání, síla stvoření zvaná Stvořitel.

V odhalení této síly je Taryag (613) egoistických vlastností, přání. Tak se nazývají, “Taryag nenapravená přání.” Musíme je napravit v záměru z egoistického ve svůj prospěch, potěšení pro sebe, způsobující dokonce i ostatním újmu, (tak vnímáme svůj prospěch), k využití ve prospěch dávání, myšleno ve prospěch druhých, a tím se spojit, přilnout a napodobit Stvořitele.

V těchno činech existují omezení, když vzrostu nad své ego (svou touhu dostávat) a přestanu s ním pracovat. Pak jej změním v takovou formu, kdy mohu konat, nad ním, činy kvůli dávání. A poté přidám toto ego ke svému záměru kvůli dávání a konám společně s ním ve prospěch druhých, kvůli dávání.

Např. zloděj přestane krást. To je první přikázání. Druhé přikázání je dát všechny své zlodějské schopnosti ve prospěch lidstva.

Např. jako v příběhu O. Henryho, kde zloděj otevře sejf, ve kterém se uzamklo malé dítě.

Tak je to se všemi fázemi: omezení, vzrůst nad ego, přeměna v akt dávání. První omezení: Nekradu. Druhé: Vzrůst nad ego: co není dáno, jakoby nějaká egoistická odměna, která nám není nabízena, kterou v žádném případě neužijeme a neobnovíme činy, které mohou způsobit újmu druhým. Za třetí, využívám rychlosti odezvy, schopnosti a příležitosti odevzdávat a dávat způsobem, který je zaměřen pouze k lásce.

Takže tak jsou příkázání a zákony rozděleny. V jejich vyjádření však je omezení pravé a levé linie a střední linie je ve vztahu k vám, společnosti a Stvořiteli s mnoha nuancemi.

[111526] Z pořadu KabTV’s “Tajemství věčné knihy” 11/03/2013