Duch, který přesáhne tělo

Dr. Michael LaitmanOtázka: V dalším stádiu vývoji lidstva, bude mnohem citlivější. Existuje celá řada trendů, které to potvrzují. Za prvé, dnešní děti jsou mnohem citlivější k získávání informací. Za druhé, v současnosti vidíme v televizi tucty zábavných programů, ve kterých se objevují duchovní a mnoho dalších lidí s mnohem jemnější citlivostí a jasem, který nám je nám cizí.

Jeden nabývá dojmu, že se lidstvo, když ne na venek, pak vnitřně mění, tedy na úrovni organizace biologického těla nebo jeho způsobu zpracovávání informací. Existuje tu nějaký zákon?

Odpověď: Všechny tyto problémy se začaly objevovat ještě před stovkami tisíc let, v době přeměny z opice na člověka. Slezli jsme ze stromů, postupně jsme přestali lovit, začali jsme se zabývat zemědělstvím, prošli jsme systémem otroctví, pak začali zakládat města a civilizace, tisknout peníze, vynalezli jsme psaní atd… To vše napomohlo lidskému vývoji.

Takže, v dnešní době, se objevuje potřeba cítit řídící sílu, která nám dává možnost odhalit proč žijeme, schopnost cítit svůj účel, a dosáhnout toho dokud jsme stále naživu, v tomto světě, a ne jen ve světě dalším, jak nám říká náboženství. Musíme vyššího stavu dosáhnout bez ohledu na to, zda naše tělo žije či umře. Dokud jsme ve fyzickém těle, je to, jako bychom se nacházeli mimo něj, vedle něj, pouze se s tělem identifikujeme.

Odbornými lekcemi integrálního vzdělávání, které člověku pomohou rozvíjet spojení – jak „vyjít ze sebe ven“, cítit ostatní, žít uvnitř něho, milovat ho, být do něj zapojen – tím člověk rozvíjí technologii svého psychologického vzniku.

Navíc, když to začíná chápat, vidí, že není tělo, ale spíše duch, přání a intelekt, který uvnitř těla neexistuje. Tělo je pouze dočasný nosič, ale tento nosič může předat všechny své informace kam chce, od jednoho nosiče k druhému, z jednoho počítače k dalšímu počítači.

Když člověk začíná chápat, že se může „přenést“, pak se v něm objeví pocit svobody. Takže, odtud, může řešit úplně jiné problémy.

[109251]

Z pořadu KabTV “Napříč časem” 20/03/2013

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: