Odpovědní za sebe navzájem

Dr. Michael LaitmanNaši mudrcové řekli: “Všichni z Izraele jsou odpovědní za sebe navzájem.” To je zřejmé již od dob Abrahama, který vynalezl metodu nápravy a shromáždil lidi, kteří pochopili, že je možné změnit svět jen tím, že změní člověka. K tomu navíc, změnou člověka, se zkrátka nezmění jen svět, ale také se změní způsob vnímání reality, a namísto tohoto světa cítíme svět vyšší. To jsou ti lidé, které Abraham učil se spojit, aby byly schopní vytvořit vlastnost vzájemného dávání ve spojení mezi nimi, což je nádobou pro odhalení vyššího světa, vyššího stavu.

Stav egoistického spojení a toho, co cítíme uvnitř, se nazývá „tento svět“. Nový stav, ve kterém jsme spojení a milujeme se navzájem, se nazývá „vyšší svět.“ Vedle toho, v tomto novém stavu, ve vzájemném spojení mezi námi, cítíme obecnou sílu přírody. Sami jsme se ve vzájemném dávání nevytvořili, ale nad námi existuje síla, která pochází z přírody, která je s námi v ekvivalenci formy, a nyní se v nás projevuje. Tomu se říká “odhalení Stvořitele stvořeným bytostem.”

Takže “stvořené bytosti” jsou ti, kteří se zvládnou spojit jako “jeden muž s jedním srdcem,” ve vzájemném dávání. Tak, v souladu s ekvivalencí formy, dosáhneme vyššího stavu. Takže princip „všichni z Izraele jsou odpovědní za sebe navzájem“ může být pochopen ve dvou rovinách, přímo i opačně. :

·        Pokud patříte ke kategorii „Izrael,” jste za každého odpovědný.

·        Pokud se lidé spojí a chtějí patřit do kategorie „Izrael,“ musí být odpovědní za sebe navzájem.

[109198]

Ze 3. části denní lekce kabaly,  Spisy Baal HaSulama

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek: