Zvláštní sklon – dar od našich předků

Dr. Michael LaitmanOtázka: Co přesně činí skupinu silnou? Na kterých vlastnostech bychom měli pracovat?

Odpověď:  Neměli bychom posuzovat sílu skupinu podle počtu lidí; to je chybný odhad, protože je rozdíl mezi počtem různých lidí a jejich vnitřní přípravou. Tak je nemožné každého soudit podle stejných parametrů.

V Rusku, například, je snadné zorganizovat skupinu větší sta lidí, zatímco v USA je složité shromáždit jen deset lidí. Úspěch nemůžeme posuzovat podle velikosti skupiny. Důležitá je kvalita, která se těžko pozná.

Celá východní Evropa, a především Rusko, je místo, kde byli kabalisté předešlých generací velmi aktivní. Nejvýznamnější kabalista v historii moudrosti kabaly po Arim byl Baal Shem Tov, který měl mnoho následovníků a studentů po celém Bělorusku a na Ukrajině, který tam jednoduše „zoral pole , takže idey byly ve vzduchu. Výsledkem bylo, že tam byl velký počet kabalistů z Polska, Galicie a dále na východ.

Proto lidé, kteří tam žili, zvláště Ruský lid, má zvláštní smysl, zvláštní sklon pro kabalu. To je způsob, jakým se odhaluje vliv Okolního světla. Proto je nemožné porovnávat tento region se západní Evropou, kde žije mnoho židů a inteligentních, vzdělaných lidí, a přesto tam stále velký sklon k duchovnu odhalen nebyl. Tomu se říká „zásluhy předků“.

[108790]

Z 1. části denní lekce kabaly 30/05/2013, Rabašovy spisy

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: