Daily Archives: 5. 6. 2013

Článek k ukončení knihy Zohar 5.6.2013

Udělej si Rava (učitele) a kup si přítele…

Láska k přátelům

Nyní musíme pochopit, k čemu nás tyto tři výše zmíněné věci opravňují. Víra nám spolu s jistotou dává předběžnou důvěru v cíl, což je činit dobro Jeho stvořením. Musíme tedy s jistotou věřit, abychom si sami mohli slíbit, že toho cíle také můžeme dosáhnout. Jinými slovy nepatří účel stvoření vybrané skupině, ale místo toho náleží účel stvoření všem stvořením bez výjimky. Netýká se pouze silných a dovedných, statečných lidí, kteří dokážou překonávat, ale týká se to všech lidí.

Jaký druh přátel potřebuji?

Dr. Michael LaitmanOtázka: Co je nejdůležitějším kritériem, které mohu použít k tomu, abych zjistil, kterých přátel bych se měl držet?

Odpověď: Měl byste se přiblížit těm, kteří neustále navštěvují lekce, zapojují se do šíření a berou na sebe část povinností. Tito lidé pro mě mohou být idoly dokonce i svým vnějším vystupováním a svými pozemskými činy. Proto se jich chci držet.

Nezáleží na tom, jakého je člověk charakteru a jakou práci ve skupině přesně vykonává. Důležité je, že přichází každý den a na všem se podílí. Je lepší se držet takových lidí, kteří nestojí mimo skupinu svými zvláštními vlastnostmi, ale svou loajalitou, a dávají do toho všechny své síly.

[108798]

Z 1. části denní lekce kabaly 30/05/2013, Rabašovy spisy