Mír pro celý svět

 Бааль Сулам

Baal Hasulam. Článek „Mír ve světě“ (výňatek)

Nelze se divit tomu, že směšuji pojmy míru v jedné společnosti a míru v celém světě, neboť jsme ve skutečnosti dosáhli takové úrovně, že je celý svět považován za jeden národ, za jednu společnost; to znamená, že každý člověk ve světě, v důsledku toho, že zajišťuje svoji existenci s využitím celého lidstva, je nucen sloužit mu a pečovat o blaho celého světa. Výše jsme již dokázali absolutní závislost jednotlivce na jeho společnosti, když jsme jej srovnali s malým kolečkem ve stroji. Vždyť život a blahobyt jednotlivce závisí na téže společnosti, a tak je veřejné blaho a blaho osobní jedno a totéž. Platí i opak. A v souvislosti s tím je pravda, že v té míře, v níž je člověk podřízen péči o vlastní blaho, stává se nutně podřízeným i společnosti. A jaký je okruh této společnosti? Je definován tím prostorem, z nějž jednotlivec dostává, co potřebuje. Tak například, v období dávných dějin byl tento prostor definován okruhem jedné rodiny. Jinak řečeno, člověk nepotřeboval žádnou jinou pomoc kromě od členů své rodiny a tehdy, rozumí se samo sebou, nemusel záviset na nikom kromě členů své rodiny. V pozdější době, když se rodiny spojily a usídlily v malých sídlištích a městečkách, stal se člověk závislým na svém městu. A ještě později, když se města a vesnice spojily a vytvořily země, začali blaho člověka zajišťovat všichni obyvatelé země, a tak se stal závislým na obyvatelích celé země. Tak v našem pokolení je blahobyt každého člověka zajišťován všemi zeměmi světa, a v té míře člověk nutně závisí na celém světě, podobně jako kolečko ve stroji. V souvislosti s tím je nepředstavitelná možnost ustavení dobrého a šťastného řádu mírovou cestou v jedné zemi, dokud nebude v každé zemi světa, a naopak. Vzhledem k tomu, že v naší době jsou země již navzájem spojeny zajišťováním životních potřeb jako dříve členové rodiny, nelze už hovořit o spravedlivých cestách, slibujících mír v jedné zemi nebo jednomu národu, a zabývat se jejich hledáním. Je třeba je hledat pro celý svět. Vždyť blaho i zlo libovolného člověka ve světě závisí na míře blaha každého jednotlivce v celém světě a je jím poměřováno. A přestože to je prakticky známo a je to v dostatečné míře pociťováno, na druhé straně si to lidstvo stále ještě potřebným způsobem neuvědomuje. Proč to? Protože podle procesů vývoje v přírodě skutek předchází uvědomění si daného jevu. A pouze skutečnost všechno dokáže a postrčí lidstvo vpřed.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: